Affärsvärde

Din inställning styr mer än du anar!

Vad du tror på och vad du antar är ett resultat av din inställning, din attityd och ditt mindset.

Mitt största intresse är fiske, framförallt flugfiske. Fiske anses vara en sorts jakt. När jag smyger fram längst ett vattendrag skulle jag kunna använda min jaktinstinkt. Det vore det självklara då jag i princip är fostrad till att tävla och vinna.

Skulle jag använda min tävlingsinstinkt, krigaren inom mig, så skulle inte fisketuren bli samma njutning och nöje. Jag skulle gå över lik. Jag skulle göra allt för att vinna. Reflexen sitter i ryggmärgen, adrenalitet pulserar i ådrorna. Jag måste bara besegra min motståndare. Jag måste få fisken att hugga. Det är en fråga om inställning och mindset.

Andra situationer då min inställning sätts på prov är den övriga tiden då jag inte fiskar. Det vardagliga, mitt arbete exempelvis. Samma krigar-inställning där skulle innebära att jag gör allt för att mina åsikter och ideer, min syn på saker och händelser är de enda rätta. Jag skulle göra allt för att vinna i diskussioner. Jag skulle få andra att känna sig som förlorare. Jag har siktet inställt på att försvara mitt och attackera andras. Rädslan att vika ner mig och bekräfta att jag hade fel är för stor. Jag bemödar mig inte med att efterforska det motsatta och se det från andras perspektiv. Om jag trots allt skulle stöta på bevis som inte stödjer min tes skulle jag förmodligen blunda, förneka eller peka på konspiration.  Jag har mitt krigar-mindset på och det styr min tro och mina handlingar.

Den här inställningen är väldigt vanlig. Forskare kallar det för motiverat resonemang. Det vill säga, jag lyfter bara fram det som motiverar just mitt resonemang.

Applicera den här inställningen i fler sammanhang, i dina relationer, din politiska ställning, din hälsa och sist men inte minst i din tro, din religion. Ser du något skrämmande?

Jag använder en helt annan inställning på min fisketur.

Min nyfikenhet och öppenhet får styra. Jag söker efter mönster och avvikelser i vattendraget och omgivningen. Hur kan jag lära mig mer? Hur kan jag överlista den där fisken? Jag eftersträvar att få en så pass heltäckande bild som möjligt, även om det behövs en hel del tålamod. Det kan krävas att jag tar mig svettig igenom svår terräng. Att jag får stå och vänta, trots att adrenalinet pumpar, vänta i obekväma ställningar med insekter som surrar runt omkring mig och myggor som suger för fullt – det bygger bara vidare på mitt stora intresse och känslan för flugfisket. Märker ni skillnaden i mindset?

Vad skulle det innebära om jag tar denna inställning in i min vardag istället?

Jag skulle känna mig trygg i att ibland tro fel och erkänna det. Jag skulle lära av mina misstag och informera om dem för att på så sätt sprida kunskapen vidare till vänner och kollegor. Jag är inte beroende av hur rätt eller fel jag har. Jag diskuterar för att lära inte för att vinna – min nyfikenhet styr, inte min krigarinställning. Jag använder olika optik för att få en helhetssyn. Jag väger in flera perspektiv på situationer. Jag dömmer inte. Jag lär. Det har inget att göra med hur mycket jag kan eller hur smart jag är.Det handlar om vilken känsla jag vill uppnå. Vad jag strävar efter.

Vad strävar DU efter?

Nyfiken på mer? Här finner du en intressant video i sammanhanget: Why you think you’re right – even if you’re wrong 

Kolla även in blogginlägget om inställning och argumentation: Dags att kasta sig in i politiken igen?

[HS-Office-365-Del-1-Din-fantastiska-arbetsplats]

Dela inlägget