Change Management

Effektiv endringsledelse i IT prosjekter

Implementering av et nytt IT system settes ofte i gang med rasjonale om å effektivisere og realisere gevinster i en virksomhet.

Det finnes flere gode eksempler på virksomheter som har lykkes godt med dette. Dessverre finnes det også en del eksempler på IT implementeringer som har gått galt i form av forsinkelser, kostnadsoverskridelser og gevinster som ikke ble realisert som planlagt. Hva skiller så virksomhetene som lykkes med sine IT implementering fra de som ikke lykkes?

Vi i Stretch har erfaring med at det som ofte er avgjørende for om man lykkes med en IT implementering eller ikke, er i hvor stor grad man tar høyde for og hensyntar de menneskelige faktorer som en slik endring berører.

Läs guiden: 9 steg för effektiv förändringsledning

Implementering av ett nytt IT system handler ikke bare om å få på plass de tekniske elementene. Ett nytt IT system påvirker ofte også den enkelte medarbeiders arbeidshverdag i form av for eksempel nye arbeidsmåter, oppgaver, ansvarsområder, prosesser og rutiner. Ved siden av å sikre at systemet er tilpasset virksomhetens behov, må vi sørge for at medarbeiderne som skal ta i bruk systemet forstår hensikten, er motivert og evner å ta i bruk systemet på en korrekt og effektiv måte, med minst mulig negativ påvirkning på daglig operativ virksomhet. Dette synet støttes også av IT i praksis og poengteres av Roger Scäffer (Årets IT direktør 2015) som i en artikkel i Computerworld hevder at:

Det ikke finnes IT-prosjekter, bare endringsprosjekter med ulike innslag av digitaliseringsarbeid.

– Roger Scäffer

Endringsledelse bør med andre ord være en vesentlig del av enhver IT implementering.

Vi i Stretch har nå satt sammen et rykende ferskt whitepaper som har til hensikt å gi ett innblikk i hva endringsledelse er og hvorfor endringsledelse er kritisk for å lykkes med implementering av nye IT-systemer. Vi adresserer også hvordan prosjekter og organisasjoner bør jobbe med endringsledelse i praksis, samt hvordan man kan komme frem til ROI.

Her finner du whitepaperet om Effektiv endringsledelse.

God lesning!

 

Dela inlägget