Change Management, Affärsvärde

Hur svårt kan det vara?

Är ni bra i er organisation? Ok…härligt. Är ni överens om VAD som är bra? Vet ni även hur ni ska mäta om ni är bra?

En affärsidé, en vision om att förbättra resultatet för verksamheten handlar mycket om den strategiska styrningen. Hur bra är ledningen på att sätta ramarna för ”VAD:et”. Hur bra är ledningen på att styra med hjälp av målen?

Den strategiska styrningen handlar i grunden om att sätta ner foten kring vad som bör göras för att nå visionen? Vad behöver ske för att vi ska ta oss från ett läge till ett annat? Hur åstadkommer vi en förändring? Hur blir vi riktigt bra?

Än så länge är det ganska enkelt och inga nyheter direkt. Det knepiga kommer i exekveringen och när man faktisk ska våga släppa HUR:et till den taktiska nivån. Låta delaktighet och engagemang bli mer än vackra ord på en tavla i receptionen. Det är här många organisationer fastnar. Målstyrning handlar inte om att sätta välformulerade ord på ett papper en gång och sedan vara nöjd. Det handlar om att styra med hjälp av mål hela tiden. Det handlar om att tänka värde i allt vi gör dagligen och våga formulera om mål längs vägen.

I teorin är detta enkelt! Att formulera mål och krav är inte svårt i sig. Det svåra är hur vi får ut arbetet i hela organisationen. Hur lyckas vi exekvera våra mål och hämta hem nyttan? För ärligt talat, det är ju inte målen i sig som skapar nytta. Det är outputen från det dagliga arbetet.

Verksamhetsstyrningen måste ha en röd tråd. Medarbetare ute i organisationen ska enkelt kunna se hur aktiviteter och uppdrag bidrar till att gemensamma mål uppnås. De vill se och känna av att de är en del av det ”vinnande laget”. Alla kämpar lite extra när man ser målet och dessutom känner att man har en chans att vinna.

Det dagliga arbetet kommer alltid att sluka minst 80 % av dina medarbetares tid och tankar. Om du lyckas fånga den röda tråden och synliggöra hur det dagliga arbetet påverkar målen, att det faktisk är samma sak som målstyrning…ja, då har du lyckats som ledare. Vi jobbar trots alla mot samma mål genom olika aktiviteter och arbetsuppgifter dagligen, eller hur?

Förankring och dialog är nyckelfaktorer för att nå hela vägen. Du är mycket mer benägen att kämpa mot mål som du varit med och tagit fram själv. Det är först när dina medarbetare har bestämt sig för att de VILL ge järnet för att nå målen som ni kommer att lyckas som grupp. Synsätt som ”Top-down” fungerar inte. Att låta en ledningsgrupp formulera målen på egen hand under en konferens leder säkerligen till välformulerade tankar och meningar, men inte till att ni som grupp, som organisation skapar större affärsvärde. För att göra det behöver ni få med alla på samma resa. Annars får ni börja förbereda er på hur ni ska hantera kommentarer som ”det där är något ledningen tagit fram”. Att förankra rätt och ha en tydlig och genomtänkt strategi för kommunikationen kan istället leda till att du inte behöver dra hela lasset själv.

Medarbetare som känner sig delaktiga och ”med på tåget” är oftast de som blir dina ambassadörer ute i organisationen. Använd dem och kom ihåg: det är aktiviteterna som tar oss till målen, inte själva målen i sig.

Nyfiken på mer? Läs mer om Stretch förändringsledning

Dela inlägget