Case

Ökad säkerhet och enkelhet i processen

Bättre överblick av processen och förutsättningar för proaktivt stöd och styrning med enkelhet i Microsoft Power BI.

Bakgrund och utmaningar

Förvaltningsgruppen inom Region Skånes IT-organisation ansvarar bland annat för den styr- och förvaltningsmodell som syftar till att ge en stabil och effektiv IT-miljö för Region Skånes verksamheter. Detta är ett betydande ansvar där alla system direkt eller indirekt fyller ett syfte att ge oss som bor i Skåne tillgänglighet och service.

Ett viktigt stöd för denna process finns i Microsoft SharePoint. Här hanteras driftdokument och annan systemdokumentation, mötesprotokoll med beslut samt aktivitetslistor med åtgärder för att utveckla verksamhetens IT-stöd.

Utmaningen är att få en överblick över alla delar i förvaltningsmodellen med ett stort antal system och många intressenter. Det är viktigt att få indikationer på vilka system som förvaltas aktivt och har dokumentation som är lätt att hitta, eller vilka som har utmaningar, för att proaktivt kunna stödja systemägare och vidareutveckla processen.

Samarbete och lösningar

Regionfastigheter valde en lösning som utnyttjar det sömlösa flödet mellan SharePoint och Power BI för att enkelt visualisera data från SharePoint som beskriver processen. Dessutom hade man genom Office 365 redan tillgång till de licenser som behövdes för att rulla ut nyckeltalen till sina användare, en möjlighet många organisationer lätt förbiser i val av analytics-plattform.

Tillsammans med styrgruppen utvecklade projektet ett antal KPI som ger förvaltningsgruppen en beskrivande översikt av nuläget i förvaltningsprocessen, med möjlighet att stötta de områden där det finns utmaningar.

Förutom att hämta data direkt – utan ett mellanliggande Data Warehouse – är dashboarden inbäddad i förvaltningsgruppens egna SharePoint-site, så att användarna enkelt får en överblick och kan agera när de startar sin portal. På detta sätt får de tillgång till nyckeltal och data med behörighetsstyrning och säkerhet direkt där man jobbar, utan krångliga omvägar.

Om Region Skåne

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne.

Bildkälla: Region Skåne

 

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Stretch Öresund

Dela inlägget