Change Management, Affärsvärde, Projektledning, Agilitet, Skånetrafiken

Labbet som katalysator för förändring

”Skånetrafiken satsar ordentligt på det digitala. Målet för 2018 var att 65 procent av kunderna skulle köpa sina biljetter i digitala kanaler, och det fick man också till. Inte bara det, utan man lanserade tjänster som låter företag köpa och skicka appbiljetter till sina anställda, och som gör det lättare att boka sjukresor och färdtjänst.”

Motiveringen ovan kommer från IDG efter att Skånetrafiken.se utsetts som vinnare av årets ”Bästa resesajt”. Vad har då varit nyckeln till att lyckas med den typ av förändringsresa så många organisationer kämpar med?

Att lära gamla hundar sitta är svårt, brukar det heta. Vetenskapen försöker förklara varför våra hjärnor så otroligt gärna håller fast vid en etablerad vana. Till och med så hårt att det krävs att vanan ersätts med en ny, mer dominant vana, innan vi accepterar det nya läget.

Förändring i en organisation har mycket gemensamt med att bryta vanor. Vi människor tenderar att falla tillbaka till det som är bekant, till våra rutiner och invanda mönster. Alla som varit med om att ersätta ett IT-system känner igen sig; det gamla systemet har aldrig varit så bra som den dagen det ska ersättas och det handlar sällan om systemets funktion utan om våra arbetssätt.

När organisationen förr eller senare står inför behovet att genomföra omfattande förändringar uppstår naturligt ett motstånd hos den påverkade medarbetaren. John P. Kotter konstaterade i sin artikel Leading Change, att en förutsättning för att viljan till förändring ska uppstå är en kollektiv uppfattning om att det är riktigt bråttom och viktigt, ett sorts krisläge behöver infinna sig. Med vår tids förändringstakt och digitalisering håller inte det resonemanget längre. Vi kan inte befinna oss i ett konstant ”krisläge” utan att köra människor rakt in i väggen. I sin uppdaterade metod Accelerate (XLR8) resonerar Kotter bl.a. om det informella nätverket som katalysator för förändring. Att driva innovation och förändring i en parallell struktur utan den löpande verksamhetens ok av rutiner och vardag. Även Gartner pratar sedan några år tillbaka om bimodal IT, en sorts uppdelning i traditionell och agil IT-styrning. Modellen har fått mycket kritik för att skapa nya konflikter och suboptimering när de två delarna inte taktar lika eller har samma mål.

Skånetrafiken stod 2015 inför behovet av att ersätta sitt befintliga, utdaterade, biljettsystem. Istället för att gå ut i en upphandling av ett nytt nyckelfärdigt system ville man ta hem utvecklingen och hitta nya vägar för att digitalisera sin affär. Med visionen ”en kollektivtrafik i världsklass” tog man det modiga beslutet att skapa Skånetrafikens utvecklingscenter, till vardags kallat Labbet.

“En kreativ verkstad och välkomnande mötesplats med unika förutsättningar att tillsammans skapa innovativa lösningar för resenärer i dag och i morgon“

Genom etablerandet av Labbet har Skånetrafiken lyckats bryta med sina gamla mönster. Nya idéer får syre och utrymme. bl.a. genom införandet av agila arbetssätt. Med moderna utvecklingsverktyg och molnbaserade tjänster kan teamen leverera snabbare och med högre kvalitet. DevOps låter teamen ta ansvar för både utveckling och drift, vilket ökar ansvarstagandet och teamens engagemang. Med Labbet har Skånetrafiken skapat just det informella nätverk av både egna och externa resurser som behövs för att komplettera de traditionella och invanda mönster som annars lätt dominerar. Styrkan ligger inte i att kasta bort rutiner och struktur, det behövs det med, utan i att hitta vägar för att tillåta innovation att uppstå parallellt, utan att kvävas av det gamla.

Resultaten visar sig nu med stadigt ökande antal resor, högre kundnöjdhet och nya tjänster som kommer att placera Skånes kollektivtrafik i absolut framkant. Grattis Skånetrafiken som i år också står som vinnare av ”IDG Sveriges bästa 100 sajter” i kategorin ”Bästa resesajt”. Motiveringen indikerar att visst mått av innovation smugit sig ut till användarna och skapar värde.

Labbet har varit väldigt lyckat, inte minst som katalysator för att påbörja en agil transformation, men det finns mycket kvar att göra. Stretch arbetar sedan länge med att hjälpa organisationer att införa agila arbetssätt, bl.a. genom ramverket SAFe och DevOps. Med SAFe får organisationer verktygen att ta nästa steg i den agila utveckling genom att skala upp team från isolerade öar till en större helhet. Läs mer om hur Stretch ser på agil projekt- och programledning på vår blogg.

Dela inlägget