Change Management, Projektledning

Marcialonga og ledelse

Den 25. Januar 2015 klokken 08:00 går starten på den 42 utgaven av Marcialonga.  Dette 70 km lange skirennet i Val de Femme i nord Italia tiltrekker seg veldig mange nordmenn (ca. 2500) og svensker (ca. 1300). En stor andel av deltagerne er ledere, finansfolk, IT folk og prosjektledere. Dette blir behørig omtalt i næringslivsavisene. Men det er alltid noen kritiske røster som spør seg om hva et sånt skirenn har med ledelse å gjøre?  Sammenligner vi et IT prosjekt med en deltagelse i Marcialonga, så vil man fort oppdage noen likhetspunkter.

Alle IT prosjekter har en go live dato. Denne bestemmes ved prosjektoppstart, kanskje et helt år før leveranse. For kunne levere på planlagt dato må man utarbeide en plan, og ta stilling til en rekke spørsmål. Hva trengs av kompetanse? Hva kreves av software og hardware? Hvem skal gjøre de forskjellige oppgavene i prosjektet? Skal vi gjøre alt selv, eller skal det outsources? Og sist men ikke minst må man også ha oppfølging og prosjektledelse for å sikre at man klarer å levere til avtalt kost, tid og kvalitet.

De som melder seg på et langløp på ski har også en go live dato. For Marcialonga er dette 25.01.15 klokken 08:00. Man skal da stå på startstreken og være klar til å gå 70 km på ski (klassisk). Dette krever prosjektledelse, masse vurderinger og gjennomføringsevne. La meg ta dere med gjennom noe av det som kreves for å kunne gjennomføre et slikt løp.

  1. Hvor mye penger skal du bruke på en slik opplevelse? Dette vil være bakteppe på de avgjørelsene som tas under planlegging og forberedelser til rennet, på samme måte som man har rammebetingelser å forholde seg til arbeidslivet.
  2. Du skal gå 70 km på ski. Dette krever at du fysisk klar, men andre ord du må trene. Det er ikke nok å trene de siste ukene, men du må ha et treningsopplegg (en plan). Treningen er noe som ikke kan outsources, du må gjøre det selv. ”Det å gå skirennet er i denne sammenhengen din kjernevirksomhet”. Du kan kjøpe kompetanse (benytte deg av en trener), for å få tips til hva du kan gjøre bedre for å oppnå de resultatene du ønsker. Til syvende og sist er det allikevel din egen innsats som teller, her som i næringslivet.
  3. Utstyret må være i orden. Med utstyr tenker jeg blant annet på ski, støvler, staver og klær (infrastruktur kaller vi det på IT siden). I denne sammenheng snakker vi også ofte om nye innkjøp. På utstyrssiden er det mye å velge mellom, så det å få støtte av profesjonelle folk i innkjøpsprosessen kan nok lønne seg. Dette bør heller ikke skje i siste liten. Du må ha gått inn støvlene dine, og kjenne skiene dine godt før du står på start. Stavene må være passe lange, klærne må ikke være for varme og heller ikke for kalde. Utstyret må være tilpasset den oppgaven du skal utføre, gå 70 km på ski. Litt likt en anskaffelsesprosess i et prosjekt.
  4. For å få lov til å stille på start må du nødvendigvis også ha meldt deg på. I tillegg må du skaffe deg transport og finne et sted å bo. Også her er det mange vurderinger som må gjøres. Skal man ordne alt selv, eller skal man kjøpe en reise hvor alt er tilrettelagt? Dette avhenger både av hvor man skal, hvor mye tid man vil bruke på å arrangere reisen, og sist men ikke minst prisen. Mye kost-nytte analyse med andre ord.
  5. Ernæring er også viktig. Spesielt i den siste tiden før løpet. Å stå sulten på start er lite lurt. Du skal gå langt, og da må kroppen være forberedt på dette. Nok væske og riktig mat er viktig. Å starte et langløp uten å forberede kroppen på det, det er som å innføre et nytt IT system uten å lære opp brukerne. Ikke gjør det!
  6. Så kommer du løpsdagen og da er det viktig med gode ski. For å få gode ski må du treffe på smøringen. Hva skal man velge her? Skal man smøre selv, eller skal man outsource smøringen til noen profesjonelle? Skal man smøre selv så krever det kunnskap, utstyr og et sted å kunne smøre skiene. Skal sette bort smøringen så er det viktig å velge riktig partner. Tar du den billige løsningen som kan levere, men kjenner lite om forholdene der du skal gå?  Eller velger du en som koster litt mer, har god erfaring og kan garantere deg gode ski? Går du 70 km på bakglatte ski og med dårlig glid, så er det en mager trøst å tenke på at du sparte 400 kroner på en billig smører! Husk: Outsorcing er ikke alltid bare et prisspørsmål. Det må ikke svekke kjernevirksomheten din!
  7. Underveis vil de fleste ha sine opp- og nedturer. For å lykkes og komme i mål er det viktig at man er trygg på de forberedelsene man har gjort og stayer nok til å ikke gi opp selv om det kan være tungt til tider. Sånn er det jo noen ganger med innføring av nye IT systemer også. Man må ikke gi opp! Har du gjort alt riktig vet du at det blir bra selv om det er tungt i perioder.
  8. De fleste har en evaluering etter rennet. Hva fungerte? Hva fungerte ikke? Hva bør jeg gjøre annerledes neste gang? En form for prosjektevaluering med andre ord.

Er alle punktene over vurdert og gjennomført på en ordentlig måte vil man sannsynligvis kunne glede seg over et flott gjennomført renn litt ut på dagen den 25.01.15 i mål-byen Cavalese. De som kommer dit har vist at de vet noe om å sette seg langsiktige mål og gjøre det som er nødvendig for å nå disse målene. Dette er etter min mening egenskaper som både ledere, finansfolk, prosjektledere og IT folk bør ha. Og da er det kanskje ikke så rart at man finner en del av disse som liker å delta på slike langløp.

Til slutt, man trenger ikke å dra til Italia for å gå langt på ski, Vasaloppet går 08.03.15 og Birkebeinerennet går den 21.03.15.

Les også vårt white paper på ”Digitized Health”.

Dela inlägget