Change Management, Affärsvärde, Projektledning

Mät det som betyder något – affärsvärdet!

Idag är det ofta antingen projekt eller förvaltning… Men med den nya digitala verkligheten ändrar sig plötsligt världen kring dig. Plötsligt dyker det upp förändringsprogram som inte initierats av IT, spekulativa initiativ med innehåll av digitalisering som verksamheten driver men som IT ska agera generator på och även super-agila projekt. 

Dessutom kommer finansieringen se helt annorlunda ut, med koordinerade och delade budgetar, ad hoc finansiering och enskilda budgetar. Plötsligt är din IT-budget helt inte styrande längre.

Och mitt i allt står du. Kanske tänker du redan ”affären”, verksamheten, även om du fortfarande jobbar inom IT. Men det är hög tid att ändra fokus från IT-centrerade projekt, där teknologi och projektprocessen väger tyngst, till att ha en dialog kring värde och att mäta vinsterna löpande i varje enskilt projekt för att få just värdecentrerade projekt.

När vi på Stretch mäter värde i ett portföljsammanhang ser vi på följande steg:

 • Att varje projekt har definierat hur värderealiseringen ska mätas
 • Projekt och program godkänns bara i ett portföljsammanhang
 • En balans i portföljen med ”läge 1” och ”läge 2” projekt, det gamla sättet att göra det på, och nya mer agila sätt att driva projekt på.
 • Att projekten är kartlagda för att hela tiden kunna revidera och värdera scopet i ljuset av önskad effekt, inte i silos (tex. IT driver ett projekt, verksamheten ett annat) IT + verksamhet = SANT!
 • Hitta era program i projektkläder: alltså om ett projekt har klara beroenden av ett annat projekt från start till slut. Om det har en klar påverkan på stakeholders som även andra projekt har, eller om det är väldigt stort, komplext, långt och osäkert. Då är det med största sannolikhet ett program och inte ett projekt.
 • Identifiera föräldralösa projekt, som vandrar runt i korridorerna utan tydliga stakeholders och mottagare i verksamheten, men som fortfarande kan ge ett affärsvärde- Till skillnad från zombieprojekt, som inte har ett hopp om att uppnå sitt business case och där det förväntade affärsvärdet för längesedan är förbi. De hittar vi också där ute…

Din att göra-lista:

 • Matchar din projektportfölj verksamhetens krav?
 • Passar den stategin?
 • Mät affärsvärdet i varje enskilt projekt löpande. Toll-gates i all ära, men projekt lever och dör vid milstolpar.
 • Våga döda projekt som inte levererar ett affärsvärde.
 • Se människorna! De bästa är enhörningar och kan bara användas en gång i taget, använd dem klokt. Vi på stretch har ett antal enhörningar, hör av dig så får du träffa dem.
 • Pratar ni mest benefits eller vinster? Enskilt gör de lite – klustra dem! Vinst + vinst + vinst = Affärsvärde

Det är dags att möta verkligheten.

Vi har alltid gjort så här” är ingen ursäkt för att fortsätta på stigen som inte levererar affärsvärde i varje steg.  Genom att fokusera på vad som verkligen ger värde istället för vad människor tror sig vilja ha, är det möjligt att få mer jobb gjort. Sluta prioritera projekt och börja med riktig portfölj-styrning. Förstå vad företaget verkligen investerar i och vad strategin ska leda till, snarare än vad varje affärsenhet vill.

 • Förvänta dig ständig förändring. Portföljen ska vara levande, inte revideras kvartalsvis.
 • Förstå att din portfölj inte bara kommer att innehålla fantastiska projekt, osäkerhet och ibland misslyckanden ingår i ekvationen.
 • Glöm inte att fira segrarna i varje enskilt initiativ där ni verkligen bidragit till ett affärsvärde, framgång föder framgång.
 • Gör affärsvärdet synligt genom tydliga KPI:er.
 • Mät det som betyder något. Den gyllene triangeln med tid, budget och funktion är inte längre så gyllene….det finns andra parametrar så som just affärsvärde.

[HS-Sma-steg-till-affarsvarde]

Dela inlägget