Inköp

Ofantliga besparingar på E-inköp i offentliga sektorn eller… 

Kan man spara pengar genom att köpa saker?  Är det då inte bättre att inte köpa något alls, då finns ju alla pengarna kvar? 

Nej, jag försöker inte desperat lägga fram någon ny ekonomisk teori för att aspirera på Nobelpriset i ekonomi. Dessutom har ju en svensk redan blivit belönad med ett nobelpris i år, så kvoten är redan fylld. Det får bli nästa år. 

Alla organisationer som bedriver en verksamhet behöver någon gång med största sannolikhet köpa in varor och tjänster för sin produktion. Det gäller även offentliga sektorn.  I en nyligen presenterad uppdragsforskningsrapport från Konkurrensverket redovisas att värdet för offentliga sektorns inköp under 2013 uppgick till ofantliga 741 miljarder kronor. Den som vill hoppa över tv-soffan framför Idol en fredagskväll och istället roa sig med lite sifferexercis, kan jag varmt rekommendera denna rapport (Den offentliga marknaden i Sverige – En empirisk analys av den offentliga sektorns inköp i Sverige, ISSN-nr 1652-8089).  

Fördelningen av ovanstående miljarder mellan olika sektorer var att kommunerna svarade för knappt 289 miljarder, de statliga myndigheterna för 241 miljarder medan landstingen stod för 211 miljarder. Det är rätt mycket pengar. Sammanlagt var det 212 783 olika leverantörer som var mottagare av dessa offentliga beställningar.  Rena julafton för en person som gillar att jobba med spendanalys att grotta i den reskontran.  

Läs rapporten: Elektroniska inköp inom offentlig sektor

Så tillbaka till frågan ovan, kan man spara pengar på att köpa saker? Vän av ordning inser att frågan är fel ställd och borde istället formuleras – Kan man spara pengar genom att köpa rätt vara/tjänst från rätt leverantör till rätt pris? Det är mycket rätt i den meningen, men att göra rätt är inte alltid så lätt. Till hjälp finns då systemstöd, i detta fall elektroniska inköpssystem. Ett område som många organisationer inom den offentliga sektorn arbetat med de senaste åren. Frågan är bara om det fått någon effekt?  

Under våren har vi på Stretch gjort en undersökning som syftar till att mäta nyttjandet av elektroniska beställningar inom offentlig sektor, där de undersökta organisationerna bedömdes utifrån fem olika mätområden. Rapporten kan ni ladda ned från vår hemsida. Lite fakta från rapporten. 80 procent uppnådde inte ett tillräckligt högt värde för att anses godkända enligt vår bedömning. Huvudsakliga orsaker till detta var att alltför få leverantörer finns tillgängliga i systemen och att nyttjandet av befintliga lösning blir väldigt lågt. Kort och gott, systemstödet används i alltför liten utsträckning. Det finns ett flertal goda exempel på lyckade resultat både från statliga myndigheter, landsting och kommuner. Dessa måste spridas till de som lyckats mindre bra. 

Bakomliggande faktorer till det låga nyttjandet är flera. I kommande bloggar tänkte jag titta närmare på hur det ser ut specifikt inom mätområdena, leverantöranslutningen, processföljsamhet och styrning och ledning.  

För de statliga myndigheterna finns det sedan några år tillbaka en förordning som säger att myndigheterna ska använda sig av ett elektroniskt inköpssystem. Det har inneburit att myndigheter de senaste åren bedrivit ett stort antal införandeprojekt för elektroniska inköpssystem eller E-handel som det också benämns. Det låter ju bra att det finns krav på myndigheterna, men frågan som kanske ska ställas är om tågordningen varit den rätta?  För att bli godkänd enligt förordningen måste inköpssystemet ha funnits på plats senast under 2013 (lite olika datum beroende på storlek). Det säger inget om nyttjandet, eller krav på mätbara effekter eller besparingar.  

Det har inneburit att det finns exempel på myndigheter där fokus endast varit att installera ett inköpssystem och trycka iväg minst en beställning. Det var väl inte så det var tänkt. Å andra sidan, det kanske inte fanns alternativa metoder för att få detta på plats med tanke på vilka möjligheter som finns att styra myndigheterna. Vad vet jag?  

Det vi dock vet är att nyttjandet av elektroniska inköpssystem är lågt idag inom offentlig sektor men möjligheterna är stora i framtiden. Infrastrukturen finns på plats och det finns flera goda exempel på lyckade projekt. Med rätt vilja och kunskap så kan det här bli bra. 

Nyfiken på hela vår rapport som visar vägen mot lönsamma elektroniska inköp?

Dela inlägget