Change Management, Affärsvärde

Solution Adoption: när bitarna faller på plats!

En del i att vara konsult innebär att gå på intervjuer med potentiella uppdragsgivare, eller för att uttrycka mig lite mer direkt: för att vara en framgångsrik konsult bör man kunna ” sälja in sig själv i en ny roll”.

Vad motiverar mig i konsultrollen?

Som ny konsult på Stretch Evolve har jag under de senaste veckorna mött flera representanter från olika företag och under våra samtal har i stort sett samtliga ställt frågan: ”Vad motiverar dig i konsultrollen”? Ett för mig naturligt svar, vilket också kommer väldigt spontant, är att den huvudsakliga motivationen ligger i att skapa ett affärsvärde för det företag eller den organisation där jag ska arbeta. Det är förmodligen något som många konsulter svarar, men jag passar alltid på att ge en mer ingående reflektion kring vad jag anser skapar affärsvärde.

Förändring upplevs inte alltid positivt

Jag är i grunden BI-konsult och har arbetat med flera stora SAP-implementationer som har pågått under många år. Det är långt ifrån alla individer i en verksamhet som är positivt inställda till förändringen som en sådan implementation innebär. Många upplever att förändringen har tvingats fram från ledande positioner i organisationen. För den enskilda medarbetaren kan det vara svårt att se mervärdet i att tvingas in i ett nytt arbetssätt, att behöva sitta i timslånga workshops med konsulter från externa bolag, samtidigt som deras egna ”att göra lista” bara växer och växer, för att i slutändan inte vara säker på om deras arbete överhuvudtaget kommer att bli bättre och lättare eller ens finnas kvar.

Plötsligt händer det!

Men plötsligt händer det, bitarna börjar falla på plats och den medarbetare som var mest skeptiskt till förändringen i början av projektet börjar prata om hur vi ska kunna utveckla denna lösning vidare tillsammans. Ännu bättre är det såklart när organisationen i slutet av ett projekt känner sig så pass bekväm med lösningen och det nya arbetssättet att jag som konsult inte längre behövs. Då vet jag att jag har lyckats i mitt arbete och det ger mig både en tillfredsställelse och motiverar mig att anta nya utmaningar.

Solution Adoption – långsiktigt affärsvärde

Jag har nu efter min första tid på Stretch Evolve fått lära mig ett namn på detta fenomen – när bitarna faller på plats: Solution Adoption. Solution Adoption innebär att ta till sig den nya lösningen eller förändringen i en organisation och göra den till sin egen.  Jag har nu lärt mig att det finns metoder att få med sig medarbetarna från början av en förändring vare sig det handlar om IT-system, organisatoriska förändringar eller en ny geografisk placering. Detta för att skapa ett långsiktigt affärsvärde för företaget, som sträcker sig mycket längre än till nästa uppgradering av systemet.

Jag är övertygad om att jag nu, genom att ha större förståelse för Solution Adoption, kommer bli en bättre konsult och jag ser verkligen fram emot att under kommande vecka få komma ut till en ny kund och använda mina nya verktyg i praktiken.

[HS-10-heta-tips-lyckas-konsult]

 

Om ni önskar veta mer om Solution Adoption då kan jag rekommendera det blogginlägg som min kollega Chris Olofsson Graudums skrev härom veckan ”Solution Adoption – många talar om det, men varför talar inte ALLA om det? ”. Ni är också välkomna att kontakta mig på christine.hannerz@stretch.se.

Dela inlägget