Business Intelligence, Affärsvärde, Projektledning

Verksamhet + IT = SANT

Business Intelligence (BI) är ett otroligt spännande och intressant område. BI är ett samlingsbegrepp för tekniker, applikationer, processer och metoder som organisationer använder sig av i syfte att bättre förstå sin verksamhet och omvärld. Man skulle kunna säga att BI gifter ihop verksamhet och IT. 

Detta stöd fyller en mycket viktig funktion för att säkerställa att verksamheten styrs mot rätt mål. Målstyrning är ett område som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, för det är ju så att en verksamhet utan mål är en dröm och mål utan en plan är tidsfördriv. Det skrev jag om i en tidigare blogg kring ”Vägen mot målen”.

För mig är det därför väldigt spännande att det sker så otroligt mycket inom området beslutsstöd. Bland annat kan ni läsa om allt spännande som sker kring Power-BI, ett Self-service verktyg från Microsoft med enkelt gränssnitt och snabb tillgång till information och rapporter. Ett beslutsstöd hjälper organisationer att fatta rätt beslut och fatta beslut på tillförlitlig och relevant information. Beslutsstöd och informationshantering är med andra ord stora och väldigt strategiska frågor, som rätt använt kan ge stora konkurrensfördelar. Det kan hjälpa er att styra mot rätt mål, få nya insikter och hitta samband som leder till större lönsamhet och mer framgångsrika affärer, ökad nytta helt enkelt. Det är grym teknik för mig!

Däremot handlar det till en början inte särskilt mycket om funktionalitet, teknik eller tekniska specifikationer. Det handlar snarare om att säkerställa vilket informationsbehov ledningen har och hur vi tillhandahåller det. Tekniken och val av system kommer i nästa skede anser jag. Vi ska börja i verksamheten och deras behov, men självklart arbeta nära IT för att få bästa effekt och maximalt mervärde. Jag anser nämligen att ett system ska ge stöd åt verksamheten och inte styra den, men de kan gärna giftas ihop.

Det finns många olika BI-lösningar och alla har sina styrkor och förbättringsområden. Det handlar alltså om att börja i verksamhetens behov och hitta lösningen som passar din organisation bäst. Mina tre snabba tips på vägen är:

  1. Ta ett helhetsgrepp och tänk process först och IT-stöd därefter.
  2. Följ upp rätt saker och säkerställ att informationen är relevant och lättillgänglig.
  3. Använd er BI-lösning till fullo

Vill du läsa mer om BI och vad det kan göra för just din organisation? Läs gärna vår introduktion Årets BI-liga. Ett lättsamt och roligt dokument som kommer att inspirera dig.

Dela inlägget