Annika Raab – Stretch Accelerate AB

Hej Annika!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Accelerate AB

Hur länge har du arbetat där:

2 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

Vår kund hade infört ett nytt systemstöd men det användes inte på ett korrekt sätt. Den förväntade effekten uteblev och systeminförandet hade fått dåligt rykte. Det var systemets ”fel” att allt blivit så omständligt. Vi lyssnade in organisationen som inte förstått varför systemet införts och hur det skulle användas. Vi tog mod till oss och visade på vad som händer om man negligerar den mänskliga aspekten i förändringar.

Genom strukturerad förändringsledning ökade vi förståelsen för systemets finesser och hur det skulle användas. Förutom ”pang för pengarna” fick medarbetarna tillbaka arbetsglädjen och erfarenhet av hur en strukturerad förändringsresa går till.

Dela inlägget