Gabriella Jacobson – Stretch Evolve

Hej Gabriella Jacobson!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Evolve

Hur länge har du arbetat där?

8 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, förstå, anpassa och agera har påvisats vara en framgång?

Jag fick ansvar som huvudprojektledare att införa en ny tjänst på en stor nystartad enhet. Det var en tight första tidplan och trots önskan om snabbhet säkerställde jag att saker gjordes i rätt ordning och att vi tog tid i början med att arbeta igenom krav och behov från olika delar av organisationen för att på det sättet få fram en långsiktigt hållbar tjänst och plan för införandet.

Springa fort men strukturerat och hållbart!

Fler medarbetare

Dela inlägget