Knut Bakkeland – Stretch Engage

Hei Knut!

I hvilket selskap arbeider du:

Stretch Engage

Hvor lenge har du arbeidet der:

1 år

Fortell om en konkret situasjon du har opplevd, der Lytte, Forstå, Tilpasse och Handle har vist seg å være en suksess:

Vi visste at at sluttbrukerdeltakelsen i prosjektet så langt hadde vært svært lav, og fryktet at brukeradopsjonen ville lide. Vi foreslo dermed for ledelsen å lage en egen metode for testing inne selve systeme. Sluttbrukerne måtte dermed logge seg inn og gjennomføre testarbeidet i det samme systemet de skulle bruke bare noen uker senere.

Resultatet ble en høyere grad av deltakelse enn vi hadde forespeilet, mye «gratis» trening i systemet, og man satt igjen med svært nyttig testdata. I tillegg oppsto en mengde ideér fra sluttbrukerne vi senere implementerte som videre løftet brukeropplevelsen, brukeradopsjonen og verdien for ledelsen.

Dela inlägget