Sofie Havgård – Stretch Öresund

Hej Sofie Havgård!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Öresund AB

Hur länge har du arbetat där:

14år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, förstå, anpassa och agera har påvisats vara en framgång?

En kund vände sig till oss för att vi hade erfarenhet av att bygga analyslösningar i ett specifikt visualiseringsverktyg. När kravställningsarbetet framskred visade det sig att det önskade visualiseringsverktyget inte hade möjlighet att presentera data på det sätt verksamheten önskade. Förslaget från vår sida var då att använda ett annat verktyg (som även det ingick i deras systempark) i projektet.

Vi var tydliga med att våra erfarenheter med detta verktyg var begränsade, men att vi gärna fortsatte vårt samarbete om ”learning by doing” var ett koncept de kunde acceptera inledningsvis i utvecklingsarbetet. Genom att se lösningar utanför den egna ”comfort zonen”, var det möjligt att tillsammans komma fram till en kompromiss för att få den effekt i verksamheten man förväntat sig.

Fler medarbetare

Dela inlägget