Stian Ramberg – Stretch InProcure

Hei Stian!

I hvilket selskap arbeider du:

Stretch InProcure

Hvor lenge har du arbeidet der:

2 måneder

Fortell om en konkret situasjon du har opplevd, der Lytte, Forstå, Tilpasse och Handle har vist seg å være en suksess:

Noe av det viktigste i en anskaffelsesprosess er å lytte til sluttbrukerne. Enten det er en bibliotekar eller låner som skal ta i bruk et nytt biblioteksystem, en lærer på en skole som skal ha nye læremidler eller en anleggsarbeider som trenger ny hjullaster.

For meg som konsulent handler det om å forstå deres behov og tilpasse arbeidet deretter. Sammen med behovshaverne og fagpersonene jobber man tett for å oppnå det ønskede resultatet. For selv om de økonomiske gevinstene er viktige, må man ha produkter og tjenester som skaper verdi for brukerne.

Dela inlägget