Wilhelm Rosendahl – Stretch Öresund

Hej Wilhelm Rosendahl!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Öresund

Hur länge har du arbetat där:

5 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

Som Scrum Master och Agil Coach var mitt uppdrag hos kunden att både utveckla och underhålla arbetssätt och metodik. Utifrån erfarenheter från andra kunder insåg jag snabbt att här fanns förbättringsmöjligheter. Jag satte mig in i befintliga strukturer och lyssnade in både kollegor samt den kultur som satt i väggarna för att förstå varför man hamnat där man var. För att sedan lyckas med en långsiktig förändring anpassade jag de befintliga strukturerna för att påvisa vilka fördelar detta förde med sig.

Med start i den dagliga utvecklingen gällde det sedan att fortsätta justera befintliga och mer långsiktiga strukturer lite i taget, visa med skarpa exempel och påvisa fördelarna. Genom att föreslå små förändringar stötte jag inte på något större motstånd och för varje utförd förbättring såg jag och kunden hur gamla utmaningar bytts mot mer stimulerande arbetssätt i organisationen.

Dela inlägget