1 – Cirkularitet, vad är det?

Att förstå och förbereda sig på den omvandling vi står inför i dag, är avgörande för att du och ditt företag ska både överleva och växa. Det är alltid svårt att förstå när man är mitt i en omdanande period, men allt pekar på att vi alla är i en nu. En blandning av klimateffekter som extrem torka och geopolitiska händelser som krig i Europa, osäkra leveranser på grund av Corona, bränslepriser, nya krav på hållbarhetssträvan och cirkularitet från myndigheter m.m. tvingar oss att hitta nya vägar fram. Det mesta hänger ihop, direkt eller indirekt, men resonemangen är ofta svåra att hänga med på och framförallt att översätta till vår egna situation. Vad betyder allt detta för mitt företag?

Det viktiga är att vara nyfiken och börja förstå koncepten det talas om. Cirkularitet är inget nytt, men har blivit väldigt aktuellt eftersom det handlar om att alla produkter och tjänster som produceras, existerar i ett sammanhang och din förståelse för de sammanhangen är avgörande för hur det kommer att gå för företaget. I Avsnitt 1 av serien ”Vänligen Cirkulera” ger vi vår grundbild av vad cirkularitet är och varför det är så viktigt för dig att känna till begreppet samt allt vad det implicerar. I ett unikt samarbete mellan Greengap, som har forskare och hållbarhetskonsulter och Stretch som här tillhandahåller automatiserade lösningar för datainsamling och insiktsspridning i bolag, samtalar Carl Jonson och Johan Rastenberger om olika aspekter av cirkulära affärsmodeller och ekonomi. I just detta avsnitt får du grundkursen. Hör av dig till oss om du har frågor eller önskar en fördjupning efter att du har sett avsnittet!

Kontakta oss

Dela inlägget