Nyheter

Att leverera verkliga lösningar för verkliga behov – Somaya

Stretch Stockholm har under hösten 2013 valt att samarbeta med Somaya i ett CSR (Corporate Social Responsibility) uppdrag med ett pro-bono upplägg. Projektets syfte är att se över och dokumentera verksamhetsprocesser och informationsflöde, samt att hjälpa till med kravställningen inför ett nytt systemstöd.

Somaya är en kvinno- och tjejjour som är en politiskt och religiös obunden ideell förening. Somaya har längst erfarenhet i Sverige att arbeta med våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund och/eller muslimsk identitet.

Som vilket företag som helst vill Somaya få transparens i sin verksamhet genom effektiva processer och informationshantering för att möjliggöra tillväxt och lönsamhet. Tillväxt och lönsamhet som i sin tur möjliggör att flytta pengar och resurser från administration till verksamheten. Somayas mål är att personalen får mer tid och resurser över till kärnverksamheten – att hjälpa utsatta kvinnor.

Projektet har från Stretchs sida drivits pro-bono som en del i Stretchkoncernens CSR-program. Stretch har som mål att några gånger per år bidra med vår kompetens där den behövs som mest men där kanske inte alltid resurserna finns. Vi summerar det som verkliga lösningar för verkliga behov.

”Att arbeta pro bono för en organisation med sådant hjärta, energi och förändringsvilja som Somaya har verkligen varit både glädjande och lärorikt! Inte bara eftersom Somaya gör en betydande skillnad för utsatta kvinnor utan också hur professionella och dedikerade de är att förbättra sin verksamhet och sina processer.”

-Ann-Louise, Helena och Ulrika – Tre engagerade Stretchkonsulter

”Att som ideell kvinnojour få hjälp att strukturera och förenkla administration och statistikföring hjälper och underlättar enormt för föreningen och gör dessutom att vi kan frigöra resurser till vårt verkliga arbete, nämligen kvinnor och barn. Det ger oss också en unik möjlighet att kunna visa på effekter av vår verksamhet. Vi är både tacksamma och framförallt inspirerande av Stretch samarbetet. Detta kommer lyfta vår organisation! Stort tack.”

– Anna-Karin Rydbeck – Verksamhetschef Somaya kvinno- och tjejjour

Dela inlägget