Case

Axfood – Åtkomsten till rätt information vid rätt tillfälle

Axfood IT utvecklar, förvaltar och tillhandahåller både egenutvecklade system och standardsystem till alla bolag inom Axfoodkoncernen. Det innebär daglig drift såväl som IT-strategier som spänner över flera år.

Axfood IT arbetar mycket nära verksamheten och är därmed en stark samarbetspartner med stor verksamhetskompetens. De har idag en spännande IT-position och har nyligen genomfört renovering av kärnprocesser, vilka nu är implementerade i SAP för ekonomi-, varuförsörjning- och logistikprocesser.

Axfood har en tydlig SAP strategi. Denna strategi ska medföra enkelhet i arbetssätt och system samt skapa möjlighet till ytterligare marknadsandelar. Säkerheten för Axfood och åtkomsten till rätt information vid rätt tid är avgörande för den strategin.

Axfood har centraliserat systemarkitekter och utvecklare till en enda avdelning som både deltar i projekt och hanterar löpande förvaltning och vidareutveckling. Inom det centrala utvecklingsteamet ligger ansvaret för bland annat utveckling i SAP ECC, SAP SCM (F&R, EWM), SAP PI, SAP CE, SAP EP, SAP BW – i syfte att stödja alla affärsprocesser.

Det finns stora affärsvärden i centraliseringen och standardiseringen på SAP men samtidigt en stor medvetenhet om att centralisering kan leda till ökad risk och sårbarhet för koncernen som helhet och därmed även gällande den centraliserade IT-strukturen. Stor vikt läggs därför vid förebyggande arbete och en organisation kring detta. Exempel är planeringen för en kontinuitet i driften vid oförutsedda händelser. IT driften ska vid större avbrott säkras genom dubblerade resurser och geografisk riskspridning. Kontroll och styrning kring informationsaccess implementeras i form av ett behörighetskoncept. Samtidigt ser Axfood ständigt över processerna för att minimera riskerna. Regelbundna riskanalyser kring verksamheten görs med hjälp av riskanalysinstrumentet Axfood riskgradering.

Stretch har anlitats som experter inom säkerhet för support under processen. Den första delen innebar en förstudie av nytt identitetsverktyg som senare implementerades. Därefter har periodvis behov funnits för förvaltning av behörighetskonceptet. Stretch har då varit ett självklart val för att säkra behörighetskonceptets efterlevnad och vidareutveckling. Förvaltningsuppdraget innebar design, utveckling och uppdatering av nya och befintliga roller, koordinering av tester samt support till användare inom området.

[HS-Integrating-Salesforce-SAP-SE]

 

Om Axfood

Axfood Aktiebolag är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Koncernen bildades år 2000 efter samgående mellan Hemköpskedjan och D&D Dagligvaror. Företaget kallades inledningsvis ”Nya Dagligvarubolaget” innan man tog namnet Axfood.

Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Därutöver samverkar Axfood med ett antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpkedjan men också under varumärken som Handlar’n, Tempo och Direkten. Totalt har Axfood 264 egna butiker och cirka 820 samverkande butiker (maj 2016).

Dela inlägget