Business Intelligence

BI är ett tankesätt och inte bara teknologi

Jag läste i en svensk IT-tidning att BI (Business Intelligence) eller på ren svenska verksamhetsintelligens, skulle vara ett dött begrepp eller omodernt. Men jag tycker att det är ett felaktigt påstående och låt mig förklara varför.

Bilden nedan visar två sidor av BI. En sida baserad på teknologin (till vänster) och en mer verksamhetsinriktad (till höger). Den är hämtad från ett åtta år gammalt blogginlägg1 skrivet av Stephen Few, en expert inom datavisualisering, men är lika aktuell idag.

Det sker hela tiden nya saker inom BI men på vänstersidan i form av nya teknologier medan det är ganska tyst om högersidan. Högersidan har bra projektmetoder som inte påverkas lika mycket av tekniska modetrender. Jag vill hävda att högersidan liknar det som kallas Agil utveckling idag. Det är alltid på högersidan som ett väl fungerande BI projekt börjar.

Efter mina 20 års erfarenhet som BI konsult kan jag fortfarande se hur jag lägger hälften av min tid på högersidan genom att samla in krav och definitioner från verksamheten. Med detta arbete som underlag börjar jag sedan med utveckling på vänstersidan, men med korta leveranser och täta avstämningspunkter med verksamheten. Det går lätt att få BI konsulter som har erfarenheter av tekniska verktyg men att hitta resurser som arbetar över båda dessa sidor är svårare.

Olika användargrupper har olika krav

Här finns dock lite olika krav på hur aktuellt data behöver vara och vilken datakvalitet som är nödvändig. Det finns användare som kan vänta en dag på data för att säkra datakvalitet och få konsoliderade strukturer utifrån ett gemensamt synsätt. Ekonomerna brukar tillhöra denna grupp. Här måste data alltid vara 100 procent korrekt utifrån en övergripande och gemensam bild.

Andra grupper behöver data direkt från underliggande system, i realtid. Denna grupp arbetar kanske med ett affärs- eller verksamhetssystem där rapportdelen har släpat efter. Jag kallar detta för operationell rapportering. Utvecklaren sitter då ofta tillsammans med kravställaren och bygger en lösning för en eller få individers behov. Om data inte finns tillgängligt direkt i rapporter blir det mindre värt för verksamheten.

En tredje grupp är de som nöjer sig med att datakvaliteten är 70-80 procent korrekt men där de strukturer som används för analyser bör vara gemensamma. Tidskraven är inte lika höga. Data kan vara en månad gammalt.

Ett starkt koncept

Idag används begreppet ”self-service” flitigt och lanseras som en lösning som helt kan ersätta traditionell BI. Det påstås att BI är allt för långsamt när det gäller att hänga med i verksamhetens snabba förändringstakt. Tanken är att användare själva bygger datamodeller och lägger till rapporter ovanpå modellerna. Min erfarenhet är att användare inte är så förtjusta i att bygga datamodeller utan vill ha något som är färdigt. Jag har också varit med så pass länge att jag känner igen detta som kalkylbladsanarkin, som vi hade på 1990-talet. Vad man riskerar här är att verksamheten bygger sina egna informationssilos och sitter i långa möten med diskussioner om varför man har olika definitioner och strukturer.

Om vi istället använder traditionella BI-metoder för att bygga gemensamma strukturer och definitioner, men lägger till den data som saknas i ett datalager, då har vi ett starkt koncept. En traditionell BI-lösning med ett datalager tillsammans med lokalt sammanställt data kommer att fungera väl och i lång tid framöver.

1 Stephen Few (2010) Länk: https://www.perceptualedge.com/blog

Dela inlägget