Case

Business Sweden

Snabb tillgång till rapporter och analysunderlag

Business Sweden har kontor runtom i världen. Verksamheten i bolaget syftar till att hjälpa svenska företag att expandera utomlands och utländska företag att investera i Sverige. Business Swedens uppdrag innebär dagliga kontakter med både svenska och utländska företag.

För att kunna tillhandhålla både strategiskt stöd och operativ hjälp till företag runt om i världen är det viktigt med snabb tillgång till ekonomisk information. Det är viktigt att det går snabbt att göra avstämningar och att det är möjligt att justera i redan framtagna rapporter.

För att kunna säkra analys- och rapportunderlag samt få mer effektiva avstämningar hade Business Sweden behov av:

  • Att stärka kompetensen kring rapportverktyg kopplade till affärssystem
  • Att analysera återkommande rapportbehov och ta fram krav på hur rapporterna skulle se ut
  • Att hitta en effektiv hantering av tidskrävande rapporter
  • Att upprätta användarmanualer och dokumentation kring lösningen

Vi har nu fått på plats ett mer användbart verktyg för hantering av rapporter. Vi har även stärkt vår kompetens och eftersom vi själva byggde rapporterna har vi lättare att förändra och vidareutveckla om det behövs i framtiden.

– Mehrnoosh Katchar, objektförvaltare på Business Sweden

Business Sweden har nu nya rapporter och en dokumenterad lösning. Stretch kunde baserat på kundens behov hjälpa till med behovs- och kravanalys och utbildning i verktyget Excelerator som används för rapportuttag. Utbildningen baserades på deltagarnas behov och genomfördes på plats hos Business Sweden. Medarbetarna hos Business Sweden byggde själva rapporterna med stöd av konsulter från Stretch.

[HS-Sma-steg-till-affarsvarde]

Om Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör man genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

 

Dela inlägget