Case

E.ON – Business Intelligence – Att leverera rätt information i tid och till rätt personer

Business Intelligence, BI, har länge lutat sig mot definitionen ”att leverera rätt information i rätt tid till rätt användare”. Definitionen i sig är fortfarande högst aktuell, men vad som är att betrakta som rätt information, rätt tid och rätt användare förändras ständigt.

För att kunna tillgodose verksamhetens krav på förändring behöver E.ON ett flexibelt BI-system med styrkor i såväl datafångst som modellering och presentation. QlikView är stark på just detta och blev en viktig pusselbit i E.ONs BI-strategi.

Att ha en stark länk mellan IT och verksamhet är en central aspekt i alla QlikView-leveranser och det är också i detta gränsland som vi på Stretch trivs allra bäst. Här bidrar Stretch med att vara lyhörda inför verksamhetens krav och sedan ha förmågan att omsätta kraven i lösningar som grundar sig i ett stabilitetstänk.

QlikView har ett starkt fotfäste hos verksamheten på E.ON och det uppkommer ständigt nya behov av rapporter och analysmöjligheter. Stretch stöttar med allt ifrån mindre justeringar i befintliga rapporter till att bygga helt nya lösningar. Stretch kommer ofta in tidigt i processen och hjälper till med såväl kravställning på QlikView-rapporter som utvecklingen av dem.
Användarna på E.ON känner sin data mycket väl och kommer löpande med kreativa idéer kring hur den kan presenteras. Vi på Stretch utmanar idéerna, bidrar med nya perspektiv och tillsammans skapar vi riktigt användbara lösningar med en robust grund.

Jag är mycket nöjd med det arbete Stretch gör hos oss på E.ON. Att leda verksamheten in i rätt lösningar utan att kompromissa med grundläggande arkitektur är en konst som Stretch behärskar väl och något vi värderar högt. Precis så här vill vi jobba med BI!

Mattias Mörstam, produktansvarig Business Intelligence E.ON

Om E.ON

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON Sverige omsätter drygt 34 miljarder kronor och har cirka 3 300 medarbetare. E.ON har påbörjat en målmedveten resa för ökad hållbarhet och mer förnybar energi i samhället, i form av el, värme och bränsle.

[HS-Kundinsikt-skapar-lojalitet]

Dela inlägget