Projektledning, Verksamhetsstyrning

Från struktur till verkstad!

När strukturen i en offentlig eller statlig organisation finns på plats och mål är satta, värdegrunden är framtagen, utbildning har skett och alla ska arbeta enligt de processer som finns framtagna, blir det ändå inte alltid som vi trodde eller ville. Varför gör inte alla det som är bestämt?

Det beror bland annat på att det är mellan människor som det händer. Människor köper inte tjänster eller resurser eller idéer eller nya arbetssätt bara för att de finns, det måste finnas en känsla i det man gör, något som skapas mellan människor. Lärande, nytänkande och utveckling. Förmågan att kommunicera är avgörande för resultatet!

Hur pratar vi med varandra? Hur förhåller vi oss till lärande och kompetensanvändning i våra organisationer? Har vi kompetens och förmåga att genomföra bra möten mellan människor för att säkra framdrift i verksamheten? Med erfarenhet från statliga och offentliga myndigheter varierar hur mycket vi lyckas eller inte i vårt utvecklingsarbete.

Därför tror vi på Stretch public att det är viktigt hur vi arbetar effektivt med kommunikation och lärande samt processöversyner och uppföljningar i myndigheter och offentliga miljöer för att säkra en bra framdrift i arbetsprocesser och IT-stöd för att öka lönsamheten.  Vi arbetar med människor och tillsammans med Er utvecklar vi Er kommunikation, inlärning, former och verktyg som driver görandet – från struktur till verkstad!

Camilla Eldeby, konsult på Stretch Public, delar med sig utifrån egna erfarenheter från flera statliga myndigheter och offentliga organisationer som tidigare anställd på Socialstyrelsen, statliga VINNOVA, landstinget och kommunal verksamhet.

[HS-Office-365-Del-1-Din-fantastiska-arbetsplats]

Dela inlägget