Nyheter, Hållbart entreprenörskap

Hållbara relationer leder till långsiktig framgång – Pontus Frithiof

Restauratören och serieentreprenören Pontus Frithiof anser sig inte vara bäst på hållbarhet, men gör allt som är rimligt möjligt för att minska verksamhetens negativa miljö- och klimatpåverkan. Pontus anser dock att hållbarhet handlar om betydligt mer än bara miljömässiga hänsyn. Hur man sköter sin ekonomi samt behandlar och interagerar med människorna som arbetar i och på annat sätt kommer i kontakt med verksamheten är minst lika viktigt ur hållbarhetssynpunkt.

För mig handlar hållbarhet om långsiktigheten i allt som jag gör, från hur vi bygger verksamheten till hur vi interagerar med vår omgivning och samhället i övrigt. Till exempel gör vi mycket för integrationen av invandrare. I en av våra restauranger är omkring 75 % av arbetskraften av utländsk härkomst.

Många medarbetare kvar sedan växthustiden

Pontus driver bland annat Power dining-restaurangen La Tour och ett tiotal andra restauranger samt bar-, café- och cateringkoncept inom matkoncernen Pontus Group. 1999, när Pontus var 27 år gammal startade han sin första restaurang, Pontus in the Green House. Redan då förstod han att HR-kulturen och de sociala relationerna var avgörande för att skapa långsiktig överlevnad och framgång. Han har därför skött om sin personal och odlat sina relationer som plantor i ett växthus. Flera av hans anställda är fortfarande kvar i koncernen sedan den tiden.

– Jag tror att vi utmärker oss i branschen för vår HR-kultur och personalvård. Vi har extremt låg personalomsättning och många medarbetare har varit med oss sedan slutet på 90-talet då jag startade Pontus in the Green House. Det tar jag som intäkt för att vi gör någonting rätt. Vi jobbar till exempel aktivt med kostråd och träning och har tagit fram en app som hjälper våra medarbetare att äta och leva hälsosamt för att må bra och länge.

Pontus berättar att ledningen och han själv lägger mycket tid och ibland pengar på att hjälpa personalen även utanför arbetet. Han har till exempel lånat ut pengar och gått i borgen för anställdas bolån.

– Människorna som du har runt omkring dig som entreprenör är de viktigaste resurserna du har och helt avgörande för att lyckas. För mig är entreprenörskapet helt och hållet ett teamarbete. Och jag har fantastiska människor i min närhet, men de finns inte där för att jag har tur utan för att jag investerar i mina personliga relationer!

Sparar i ladorna för personalens skull

Tidigare har Pontus varit lite mer äventyrlig i sitt entreprenörskap, men åren har lärt honom vikten av långsiktig ekonomisk planering. Inte för sin egen skull så mycket som för sin personal.

– De senaste åren har vi varit noga med att bara satsa på lönsamma verksamheter och spara undan för sämre tider så att vi kan behålla vår personal när det svänger. Vi ser också till att bara skriva hyreskontrakt på ett år i taget för att inte bli fast med stora fasta kostnader om något skulle hända. Alla vinster återinvesteras också i våra verksamheter. Med dessa grepp om ekonomin känns det som om vi har skapat en väldigt sund och hållbar ekonomisk struktur för hela koncernen.

Gäller att rätta matförrådet efter mun

Pontusgruppens arbete med miljö- och klimatåtgärder kretsar kring allt från hur koncernen skaffar råvaror och vilka servetter som borden dukas med till hur matresterna tas om hand. Bäst är förstås att ingenting slängs.

– Vi var tidiga i branschen med att kompostera maten. Bäst är om man kan anpassa inköpen och lagerhållningen så att vi inte får så mycket svinn. Det är dock en stor utmaning att beräkna behovet så att vi inte står utan mat om gästerna varit ovanligt hungriga, men vi gör vad vi kan. Vi försöker också minska antalet leveranser genom att planera utkörningarna bättre. Så långt det är möjligt försöker vi också att köpa in lokalproducerade råvaror för att minska vårt klimatavtryck.

– Men viktigast av allt är att matens kvalitet, det vill säga att den smakar bra och att djuren mår bra. Ofta hänger detta också ihop med ett bra miljötänk hos de bönder och gårdar som producerar råvaror med hög kvalitet.

Fakta om Pontus Frithiof

Entreprenörsroll: Kock, krögare och entreprenör samt grundare och ägare till restaurang-, bar- och matkoncernen Pontus Group.

Ålder: 50 år.

Bor: Uppvuxen i Stockholmsförorten Hässelby. Har sedan bott i Stockholm och bor idag i västerort.

Entreprenörstips: ”Gör inte allting själv. Omge dig istället med bra människor som kompletterar din kompetens och personlighet. Och ge aldrig upp, utan tänk långsiktigt och fundera på var du vill vara om fem år. Glöm för allt i världen inte bort att ha roligt!”

Stretch har alltid trott på människans vilja och förmåga att utveckla en bättre värld. Nu stärker vi vår position och vårt ställningstagande. Vi kallar det, hållbart entreprenörskap!

 

Mer hållbart entreprenörskap

 

Dela inlägget