Hållbart entreprenörskap, Nyheter

Hållbart entreprenörskap kräver nyktra ögon – Karin Bodin (Polarbröd)

Den norrländska brödentreprenören och Polarbrödsgruppens koncern-vd Karin Bodin ser hållbarhetsarbetet som en självklar del i verksamhets- och affärsutvecklingen. Förutom att företaget vill göra sitt bästa för planethälsan ser hon också hållbarhetsmålen som en drivkraft mot verksamhetsförbättring samt ökad konkurrens- och innovationskraft.

Om vi har smarta lösningar på dagens och framtidens klimat- och miljöproblem så får vi inte bara en mindre belastande verksamhet. Vi skaffar oss konkurrensfördelar också. Våra hållbarhetsinitiativ och affärsmål, liksom omsorgen för planetens hälsa, går hand-i-hand. När vi till exempel elektrifierar så mycket som möjligt av vår produktion och våra transporter, med egen förnybar energi, leder det till bättre ekonomi och planethälsa samtidigt som kunderna gillar oss, poängterar Karin.

Helt cirkulära år 2032

Polarbrödskoncernen har högt ställda hållbarhetsmål inom råvaror, transporter, emballage och energi. Flera av hållbarhetsmålen är redan uppnådda. Till exempel har dotterbolaget Polarkraft byggt fem egna vindkraftverk som förser hela koncernen med 100 % förnybar energi. Det blir till och med el över som säljs vidare. Koncernens bolag försöker också transportera så mycket som möjligt på räls och för det som inte kan tas med tåg är målet att använda elektrifierade lastbilar.

För att minska klimatavtrycket från emballage är målet att reducera mängden förpackningar så mycket som möjligt. Där det inte går använder Polarbröd främst bioplaster och andra förnybara material. Vad gäller valet av råvaror, som mjöl och jäst, är företaget mycket noga med att ta reda på hur processerna och hållbarhetsarbetet ser hur på de gårdar och jordbruk de köper från.

– Även råvaruproducenterna behöver ställa om och bli cirkulära. Det försöker vi olika sätt påverka genom olika samarbeten, hållbarhetsinitiativ och våra inköp. Vi räknar med att vår verksamhet ska bli helt cirkulär till år 2032. Det innebär bland annat att transporterna ska vara klimatneutrala, att verksamheten ska drivas med förnybar energi, att odlingen ska vara hållbar och att spillet ska återanvändas. Exempelvis skulle vi kunna brygga öl på vissa restprodukter, konstaterar Karin.

Mångfald skapar starkare och mer livskraftiga företag

Koncernens hållbarhetsarbete spänner över fler områden än enbart de ekologiska. De sociala och ekonomiska aspekterna är, enligt Karin, kanske ännu viktigare för företaget och dess omgivning:

– Viktigast för framtiden är förstås planethälsan, men för företag väger ekonomisk och social hållbarhet tyngre då det avgör deras överlevnad. Därför investerar vi mycket i innovation och utveckling för att skapa konkurrenskraftiga produkter och nya intäktsströmmar. Vi lägger också stor vikt vid att skapa trivsamma arbetsplatser där våra anställda kan balansera arbete, fritid och familj på ett bra sätt. För några år sedan vann vi pris för att vara den mest föräldravänliga arbetsplatsen.

Även entreprenörskapets egenskaper samt en etnisk och kulturellt berikad arbetsplats är viktiga parametrar för att skapa livskraftiga företag, anser Karin.

– Vi vill också anställa fler människor med olika etniska bakgrunder. Detta för att skapa ett starkare företag där inte bara olika kompetenser, utan även olika synsätt och traditioner bidrar till ett mer framåtriktat och hållbart företag. Dessutom tycker jag att vi entreprenörer måste ta bra hand om oss själva, så att man som företagsledare håller länge. Jag ser så många entreprenörer, som vill förändra världen, köra så hårt att de kanske inte håller hela vägen. Ett hållbart och framgångsrikt entreprenörskap kräver att man ser sig själv med nyktra ögon, framhåller Karin.

Fakta om Karin Bodin

Entreprenörsroll: Koncern-vd och huvudägare av Polarbröd.

Ålder: 48 år

Bor: Uppvuxen i Älvsbyn, född och bosatt i Umeå.

Entreprenörstips:

”Ge inte upp bara för att den första idén inte funkar. Om du känner en passion för din idé och målet är att förbättra världen på något sätt kommer du till slut att hitta fram till rätt lösning. Glöm dock inte att fira små som stora segrar längs med vägen! Det ger nytt och viktigt bränsle för både dig själv och de som hjälper dig att förverkliga din idé.”

Stretch har alltid trott på människans vilja och förmåga att utveckla en bättre värld. Nu stärker vi vår position och vårt ställningstagande. Vi kallar det, hållbart entreprenörskap!

 

Mer hållbart entreprenörskap

 

Dela inlägget