Case

Högskolan i Gävle

Uppdaterade enligt GDPR

Tydligare systemansvar, bättre arbete med datasäkerhet och en mer processorienterad organisation kom med på köpet när Högskolan i Gävle behövde hjälp med att driva projektet GDPR i mål till den 25 maj 2018.

Utmaningen för högskolan och Stretch var att bygga vidare på det arbete som gjorts inom GDPR, fylla i luckor samt att nå ut med arbetet och de nya rutinerna i verksamheten. Det krävde en kommunikationsinsats utöver det vanliga där både information, utbildning och förankring av arbetet skedde löpande samt en tydlig målinriktad projektplan och projektgrupp för att driva de olika initiativen framåt och i mål.

Genom ett strukturerat GDPR-arbete som är praktiskt hanterbart fick vi även en ökad tydlighet kopplat till säkerhetsfrågor och IT

– Tony Gottfridsson, IT avdelningen på Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har i dag en uppdaterad policy och rutiner för hantering av personuppgifter. Information och utbildning har nått ut i organisationen och rutinerna har börjat implementeras. Hela modellen för att möta de nya kraven är tydlig och genomförbar.

Om Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 17 000 studenter och erbjuder ett femtiotal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 400 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

[HS-Kundinsikt-skapar-lojalitet]

Dela inlägget