Change Management, Affärsvärde, Projektledning

Jaha, vi gör väl som vi brukar… Eller?

Jag skulle vilja spinna vidare på reflektionerna som min fantastiska kollega Niloo gjorde tidigare i sommar(”Plocka fram barnet i dig!”).

Vi gör ofta saker utan att ens tänka på varför eller om det finns några andra eller bättre sätt att uppnå målet på. Utan förändring sker ingen utveckling, vare sig vi gillar det eller inte. Förändring kan ske både i det stora och det lilla, men för att snabbt skapa värde behövs som sagt små steg. Att vi lever i en värld som ständigt förändras behövs inte sägas igen, inte heller att förändring sker allt snabbare. Det finns redan mil skrivet i detta ämne och många har fortfarande resan framför sig. Men hur hjälper vi våra kunder att genomföra förändring i praktiken på ett begripligt sätt och på deras villkor i deras miljö? Vi måste bli mer effektiva på grund av ökad konkurrens och våra kunder vill hela tiden ”ha mer för mindre” med bibehållen hög kvalitet och då gäller det att vara smarta. Att samtidigt behandla människor värdigt och vänligt måste vara en förutsättning i förändringen. Att eftersträva förståelse och goda relationer när man driver förändring är en kritisk framgångsfaktor.

Lyckad förändring innebär konkurrensfördelar och kan få ett företag eller en organisation att blomstra. Det är målet med strategin. Det är kombinationen av delarna i affärsmodellen som möjliggör ett företag att bättre tillgodose behoven i sin omgivning under lönsamma former. Hållbara konkurrensfördelar genom förändring kräver dock en del av organisationen:

 1. Förändringen måste vara värdefull och dessutom ses som värdefull – alltså den utnyttjar möjligheter eller neutraliserar hot i företagets omgivning
 2. Den måste vara tillräckligt ovanligt bland ett företags nuvarande och potentiella konkurrens – våga att sticka ut och tro på det ni gör!
 3. Den måste vara ”oefterhärmlig” – människorna eller individerna som i slutändan genererar ett företags fördel är stark förknippat med rådande kultur och samhörighet till företaget.

Lite beroende på storleken på förändringsprojekt och inom vilket område man driver förändring är det förstås en avvägningsfråga kring i hur stor utsträckning man faktiskt är tvungen att köra över vissa intressenter, men med en grundinställning att alltid vara positiv och respektfull tycker i alla fall jag att det är roligare att arbeta med något som förändras. Målen med förändringen måste vara mätbara och som vanligt är tydlig och kontinuerlig kommunikation ett måste.

Förändring är svårt och kräver engagemang, lite jävlar anamma och en öppen miljö för att lyckas. Förändring är inget man gör över en natt, men med små steg är det fullt möjligt. Det gäller att bestämma sig och sedan ”walk the line and never look back”!

Alltså;

 • Utan förändring, saker förbli densamma och i slutändan kommer att stagnera och dö.
  • De flesta människor är rädda för förändring eftersom det tvingar dem utanför sin komfortzon. (Dit är det inte så obehagligt)
 • Utan förändring finns det inget äventyr i livet.
  • Det krävs mycket mer energi och kraft att stå emot förändring än det gör för att ta emot den.
 • Det är mycket lättare att anpassa sig till förändringar än att bekämpa den.
  • Eftersom de flesta kommer att stå emot förändringar, kommer framgångsrika människor använda detta faktum till sin fördel.
 • När du klagar om förändring, kommer den energi du slösar göra dig till en surtant.
  • Förändring är en möjlighet.
 • Status quo är tråkigt och får dig ingenstans.
  • Förändring är spännande och tvingar dig att flytta.
 • Förändring kan vara skrämmande och obehagligt bara när man tittar på det på det sättet.
  • Rädsla för förändring är en känsla som du kan ändra.
 • Det är okej att ändra dina känslor.
  • Folk står emot förändring eftersom det ger en känsla av rädsla för det okända.
 • Det okända kommer att vara obekvämt, men övergående.
  • Förändring är ett förebud om möjligheter.

Slutligen – hållbara fördelar kommer sannolikt inte uppstå från en formell planeringsprocess, utan snarare på grund av en framväxande strategi. Krångla inte till det utan gör det kristallklart för alla varför ni gör det här, påvisa tidigt resultat och låt förändringarna växa från golvet, inte tvärtom.

Allt måste förändras. Tids nog. Vi på Stretch har varit med på både stora och små förändringsresor i olika form och vi vet hur man gör detta effektivt, utbrett och hållbart. Glöm inte att förändring är något ständigt pågående och i slutändan en inställningsfråga i organisationen som alla måste köpa in på. Delat ansvar är normalt inget ansvar, men att hela tiden utvecklas genom små förändringar är allas ansvar.

Kan Stretch hjälpa er att uppnå konkurrensfördelar genom en lyckosam förändring? Troligtvis, hör av er och låt oss diskutera vidare!

Är du nyfiken på hur du kan skapa mer affärsvärde varje dag?
Kolla in vår inspirerande e-bok. Små steg till affärsvärde.

 

Dela inlägget