Case

Omega Pharma – Ger fältsäljaren moderna CRM-verktyg

Omega Pharma insåg värdet av att uppgradera verktygslådan för sina fältsäljare. Syftet var att göra dem fullt mobila, uppdaterade i realtid och ge dem möjlighet att jobba än mer effektivt. Stretch stöttade med en förstudie och upphandling av CRM-system.

Omega Pharmas kunder är i huvudsak apotek. Fältsäljaren hjälper varje enskilt apotek att förstå värdet av deras  produktmärken. Ett sådant exempel är det välkända svenska varumärket ACO. Många kampanjer rullar parallellt och en fältsäljare kan besöka tre till sex apotek per dag. Dessa besök kräver noggrann planering, genomförande och uppföljning. Dessutom driver fältsäljarens vardag oerhört mycket erfarenhet och kunskap som behöver fångas i dataform för att sedan följas upp inom ramen för CRM Analytics.

Stretch har stöttat Omega Pharmas Nordiska Försäljnings- och IT Management i processen för upphandling av lämpligt CRM-verktyg. Ett uppdrag som kräver workshops med verksamheten och IT, processdesign och kravinsamling samt möten med potentiella leverantörer av CRM-lösningar. Stretch har delat med sig av ledarskap, erfarenhet och rådgivning hela vägen via inköpsbeslut till överlämning av projekt till organisationen för implementering.

 

Om Omega Pharma

Omega Pharma är ett OTC-bolag (Over-The- Counter) inom egenvård med i huvudsak apotek som kunder. Huvudkontoret finns  i Belgien och de har funnits i Sverige sedan 2004. I Sverige är de mest kända för varumärket ACO Hud som grundades 1939. De har ett eget nordiskt forskningslaboratorium för utveckling av hudvårdsprodukter.

Stretch har varit en professionell partner som drivit Omega Pharmas CRM förstudie till en helt ny nivå, en klar synergipartner.

– Victor Lindh
Head of IT, Omega Pharma Nordic

 

[HS-Vilket-CRM-passar-dig-SE]

Dela inlägget