Affärsvärde, Projektledning

Projekt-LEDARSKAP

Vilka ledaregenskaper är egentligen viktigast för att vara en effektiv projektledare? Denna fråga, som ofta ställs, får oss verkligen att tänka till.

Under de senaste åren har ESI International, ett ledande företag inom projektledarutbildning, med flera tittat på vad som utmärker en effektiv projektledare. Är det egentligen någon skillnad mellan generella ledarskapsteorier och de kontextuella? Visst finns det skillnader, men likheterna är fler. Duktiga, trovärdiga och sympatiska ledare behövs i alla sammanhang. Informella som formella. Och som ni redan vet, man behöver inte vara chef för att vara ledare…

En effektiv projektledare beskrivs ofta med att den ska ha en vision om vart man ska gå och samtidigt ha förmågan att formulera det. Visionärer trivs med förändring och att kunna dra nya gränser. Det har sagts att en ledare är någon som ”lyfter upp oss, ger oss en anledning att vara och ger vision och anda att förändras”. Visionära ledare gör det möjligt för individerna att känna att de verkligen gör en insats i leveransen. En ledare ger dem också möjlighet att uppleva visionen på egen hand.

Läs guiden: Små steg till affärsvärde

Förmågan att kommunicera med människor på alla nivåer är nästan det som alltid namnges som den enskilt viktigaste egenskapen hos projektledare och teammedlemmar. Projektledning kräver tydlig kommunikation när det gäller mål, ansvar, förväntningar, feedback, nytta, värde etc. Alltså, öppenhet och direkthet. Projektledaren fungerar också ofta som den naturliga länken till den större organisationen utanför projektet. Ledaren måste således ha förmågan att effektivt förhandla och använda övertalning när det är nödvändigt för att säkerställa framgång. Ett gott ledarskap kräver engagemang och inte minst demonstration av praxis. Ledarskap handlar alltså till största delen om ”walk the talk” – att visa vägen och att gå först i önskad riktning.

Några punkter som jag vill kommentera närmare:

 • FÖRTJUSNING
  Rätt och slätt, vi inte gillar ledare som är negativa – de för ner oss. Vi vill alla ha ledare med entusiasm, med klipp i steget och en positiv inställning som smittar av sig i vått och torrt. Karisma. Vi tenderar att följa personer med ”kan-göra-attityd”, inte de som ger oss en massa skäl till varför något inte kan göras. Entusiasm är smittsamt och effektiva ledare vet det.
 • SKICKLIGHET
  Projektledning fortsätter att erkännas som ett skrå i sig och projektledare kommer att väljas utifrån deras förmåga att framgångsrikt leda andra. Den tekniska expertis som krävs täcks in i andra roller i leveransen (applikationskunniga, integrationsexperter, infrastruktur-ess, testledare, programmerare, arkitekter m.fl.). Expertis inom ledarskap är en annan dimension av kompetens. Förmågan att utmana, inspirera, aktivera lämpliga modeller och uppmuntra sina lagkamrater måste styrkas om ledare ska ses som kapabla och kompetenta.
 • DELEGERING
  Tillit är en viktig del i förhållandet mellan leveransledare och teamet. Ditt förtroende hos teamet visar sig i dina handlingar – hur mycket du kontrollerar och styr arbetet, hur mycket du delegerar och hur mycket du tillåter människor att delta och påverka. Individer som inte kan lita på andra människor misslyckas ofta som ledare. En god ledare är lite lat.
 • COOL
  När riktiga ledare möter en stressande situation, möts den som intressant och att det går att påverka resultatet – en möjlighet. ”Out of the uncertainty and chaos of change, leaders rise up and articulate a new image of the future that pulls the project together” (Learning to Lead, Bennis & Goldsmith 1997). Det låter ju fint, men detta händer faktiskt ibland. Att hålla sig lugn är oftast bra, inte minst för att ingjuta trygghet i gruppen.
 • LAGBYGGE
  En lagbyggare kan bäst definieras som en stark person som håller ihop laget på vägen mot det gemensamma målet. För att från en grupp av främlingar gå till en enda sammanhållen enhet måste ledaren förstå processen och dynamiken som krävs för denna omvandling. Hon eller han (ja, det finns faktiskt manliga ledare) måste också kunna utöva lämplig ledarstil beroende på fas i teamutvecklingen. Ledaren måste också ha en förståelse för de olika lagspelarnas stilar och hur man kan dra nytta av var och en vid rätt tid.

Man kan inte lära sig leda från någon bok, men man kan definitivt plocka upp idéer och metoder att sätta i spel i nya sammanhang för att leda effektivt. Ledarskap kan man bara lära sig genom praktisk erfarenhet. Trial and error gäller här. Som projektledare måste du vara en bra ledare. Världen därute behöver fler människor som vet hur man får saker gjorda och få är bättre förberedda på att göra detta än just projektledaren. Skapandet av högpresterande team är ett av de ädlaste målen.

Vi på Stretch är leveransledare för ökat affärsvärde i kundernas vardag med en vision att ha ledare i framkant. Att vara leveransledare, typ projektledare, innebär att vi leder leveranser oavsett form (traditionellt/agilt/hybrid). Vi har användarnyttan och affärsvärdet i fokus i alla våra insatser och vi ser att just ledarskapet ofta är det som är skillnaden mellan en lyckad och en mindre lyckad leverans.

Nyfiken på att läsa mer?
Projektledarens nya kläder
Projekt. Projekt. Projekt. ”Ännu ett projekt… Ett till.”

Vår e-bok Små steg till affärsvärde

 

Referenser:
Bennis & Goldsmith: ”Learning to Lead” Addison-Wesley,MA.
Kouzes & Posner: ”The Leadership Challenge” Jossey-Bass Publishers, CA.
Norman: ”Parental Empathy. Parenthood” Little, Brown, NY.

 

 

 

Dela inlägget