Case

Rädda barnen

Förändring och utveckling i förvaltning

Rädda Barnens verksamhet utvecklas ständigt, vilket även gäller administration och förvaltning. I samband med ett pågående förbättringsarbete inom förvaltningen hade Rädda Barnen behov av kompetensförstärkning. Systemförvaltaren för affärssystemet Business World (Agresso) hade slutat och rekrytering av ersättare dragit ut på tiden. Rädda Barnen behövde få hjälp omgående med den löpande förvaltningen och med att genomföra det påbörjade utvecklingsarbetet.

För att inte tappa tid var det i nästa steg viktigt att den nyrekryterade systemförvaltaren snabbt skulle kunna introduceras i arbetet.

Genom att vi kunde få stöd från Stretch, fick vi hjälp med en smidig introduktion av vår nyrekryterade systemförvaltare. Vi lyckades även genomföra våra planerade förändringar utan att tappa tid.

Freddie Hellström, CFO Rädda Barnen

Stretch Public upprätthöll systemförvaltningsfunktionen till dess att en ny förvaltare var på plats. Konsulten från Stretch genomförde en översyn av affärssystemet och tog fram en förändringskarta med tillhörande lösningsförslag. Överlämningen till den nyanställda förvaltaren gick smidigt och man hade stor nytta av den genomförda översynen och förändringskartan. Stretch Public finns kvar som stöd och bollplank i frågor kring Rädda Barnens affärssystem, Business World.

Om Rädda Barnen

Inget barn ska behöva fara illa. Rädda Barnen stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. De väcker också opinion för barns rättigheter. Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

[HS-Effektiv-forandringsledning]

Dela inlägget