Case

Region Skåne och Blå Appen

Skånes psykiatriska öppenvård hanterar 15 000 tonåringar. 300 skrivs årligen in på barn- och ungdomspsykiatrins akutmottagning. Vanliga fall rör självmordsbenägenhet, depression, ätstörningar och psykos. Ärendena är olika, men gemensamt för alla patienter är att de har en mobiltelefon.

Psykiatrin har använt olika pappersformulär som ska fyllas i av både patienter, föräldrar, läkare och psykologer. Det kräver hantering av stora mängder papper som sedan ska skickas runt, fyllas i på rätt sätt och rättas manuellt.

Målet med Blå Appen

Att med modern teknik digitalisera och därigenom förbättra vården var vårt mål. Namnet ”Blå Appen” syftar både till den depressiva färgen blå men också till hopp.

Hopp om fler screenade patienter, bättre diagnoser, rätt behandling och snabbare hantering. Stöd till tonåringen i sin återhämtning. Det finns stora värden med en digitalisering, värden som kan användas till att göra gott.

Tänk att kunna svara på alla enkäter med hjälp av sin mobiltelefon och surfplatta. Både på avdelningen och sedan hemma. Enklare för både patient och vårdgivare.

Vad blev resultatet med Blå Appen?

Barn- och ungdomspsykiatrin fick en digitalisering av sina enkäter och möjlighet att analysera data på ett mer kraftfullt sätt. De fick dessutom ett enklare sätt att arbeta och kan nu ge en högre service till patienten. Efter några månader har verktyget blivit en del av vardagen BUP, och intresset spred sig snabbt till andra avdelningar som önskade att också få ta del av Blå Appen. Hela barn- och ungdomspsykiatrin, både öppenvård och slutenvård, med sina 15 000 tonåringar i Skåne har nu Blå Appen tillgängligt och användandet i hela organisationen ökar nu kraftigt.

Mer än 30 välkända skattningsskalor stödjs redan i Blå Appen och fler läggs till kontinuerligt. Detta leder till en standardisering i vården där vårdenheter nu arbetar på samma sätt när de skall utvärdera exempelvis en depression eller ett missbruk. Det ger ett stort organisatoriskt värde, ökar patientsäkerheten och ger ett bra underlag för analys och forskning.

Blå Appen har nu vidare utvecklats för att fungera väl även för vuxenpsykiatrins specifika behov, där psykospatienter är först ut.

 

Bättre analys i vardagen

Nästa version av Blå Appen tillför starka analysverktyg som kan användas direkt av vårdpersonalen. Vilken analys som är intressant skiljer sig samtidigt mellan en psykospatient i vuxenvården och en deprimerad tonåring hos barn- och ungdomspsykiatrin. Beroende på vilken enhet som användaren arbetar inom skapas därmed en skräddarsydd översikt över patienten och dess historik.

En snabb översikt av patienten kan exempelvis se ut så här:

Vårdgivaren får också möjlighet att med ett knapptryck analysera patientens historik, som exempelvis här, där de tre senaste resultaten av SNAP IV visas:

Hur gick resan till?

Den övergripande kravbilden vidareutvecklades tillsammans i tre workshoppar faciliterade av Stretch. Systemet växte sedan fram i små steg där verksamheten kontinuerligt hjälpte till med den detaljerade kravbilden och bytte ut funktionalitet i takt med att kunskapen växte och möjligheterna öppnade upp sig.

Effekten av arbetssättet var att ca 50% av den ursprungliga kravbilden ersatts med mer anpassad funktionalitet, men med bibehållen kostnad. Det är att med små steg uppnå mer resultat.

Med stödet från Stretch fick vi en lösning som både uppskattas av användarna och som gör en skillnad i vården av våra patienter, en lösning som blev bättre än vad vi hade vågat hoppas på.

– Sophia Eberhard, verksamhetschef, Region Skåne

Tekniken

En modern webb fungerar både som app på mobilen, på en surfplatta och på datorn. Blå Appen hanterar journaldata så det är hög säkerhet med smarta kort och sms-koder som gäller. Plattformen byggdes primärt på Microsoft .Net och HTML5 med ett agilt arbetssätt.

Vill ni veta mer?

Besök Blå appens hemsida stretchcare.se/blaappen eller kontakta Daniel Terborn, 0703-599 559, som ansvarar för Blå Appen.

 

[HS-Sma-steg-till-affarsvarde]

Dela inlägget