Case

SAP HANA migrering – SAP BW, från Oracle till HANA

Databasens storlek hade växt under åren och var före migreringen ca 1,3 TB. Efter migreringen till HANA var den nere på ca 250 GB. En kraftig och värdefull komprimering.

Utöver detta nyttjade vi den failover funktion som finns inbyggd i HANA. Det innebär att om Hanaserver X fallerar kan man snabbt nyttja Hanaserver Y istället. Därmed en trygghet för kunden.

Stretch har inom tjänsten RunBasis haft uppdraget att genomföra denna SAP BW HANA migrering från Oracle. Resultatet var mycket lyckat och ytterligare migreringar är på gång, bland annat SAP ECC från Oracle till HANA.

Vi startade projektet genom POC, Proof of Concept, där vi ville testa att allt fungerade som det är tänkt. I stora drag genomfördes projektet enligt nedan:

BW HANA migration cockpit 

 • Ett mycket bra verktyg (ABAP program) som går att ladda ner från SAP.
 • Detta är ett gemensamt arbete mellan Applikationsteamen och Basis som behövdes för att genomföra de pre-checker som krävdes.

Pre-checks

 • Sizing-arbete skall genomföras och ett team utsågs för den kommande databas-plattformen. Detta team kommer också supportera plattformen.
 • I POC skapades en replikerings-databas för att genomföra failover-tester. Replikeringen används också idag skarpt i produktion.
 • Identifiera integrationer som kan bli påverkade av DNS och maskinbyte.

Applikation

 • Rensning av BI-temp tabeller genomfördes
 • Identifiering av Applikationer som kan bli påverkade av DNS och maskinbyte.

Basis/Teknik

 • Software Provisioning Manager (SWPM) användes som verktyg för export och import av databasen. Alternativt kan man använda senaste versionen av Software Update Manager (SUM) och Database Miration Option (DMO), men eftersom vi inte skulle uppgradera systemet i samma veva passade SWPM bättre i just detta fall.

Lessons learned

 • Flertal testmigreringar av både produktion, utveckling och testsystem måste genomföras. Dessutom måste en komplett reset av migrerings-kataloger vara klart innan respektive start av DB migering genomförs.
 • Beroende på krav gällande så kallad nertid av system är rekommendationen att dela upp stora tabeller med 50 eller mer. Detta bör testas under minst 2 tillfällen.
 • Estimera FrontEnd-systemen (central instansen och eventuella applikationsservrar) som initialt kan efterliknas originalsystemet.
 • Ha klara testscenarion som följs och utvecklas innan Produktions-migreringen sker.

Kund finns i branschen för kemisk industri, har cirka 2500 anställda och omsätter närmare 20 miljarder. Några citat från kunden efter go-live:

One process chain includes several loadings with transactional data from ECC to BW  and it runs about 3 times faster on HANA than on Oracle. Another process chain includes several loadings with masterdata from ECC to BW and it runs about 2 times faster on HANA than on Oracle.

One Web report runs about 75 to 100 times faster on HANA than on Oracle.
This report is based on the trading result cubes. Another web report uses a lot of time in the OLAP area but the database request is still 5-6 times faster on HANA than on Oracle.

Overall the BW loading timeframe has been changed from about 12 hours to 6 hours.

Läs gärna mer om vår grymma tjänst RunBasis.

[HS-SAP-HANA-SE]

Dela inlägget