Change Management, Projektledning, Inköp

Sätt människor först – inte bara mätetal och metoder

Stretch procurement transformation team möttes i fredags för den fjärde modulen av vår kompetenshöjande utbildning där samarbete och utbyte av erfarenhet var ledord. Det var en blandning av case-arbete i grupp, utbyte av erfarenheter och en del metoddiskussioner. Metoder som verkligen funkar i förändringsprojekt!

De flesta känner till DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control), benchmarking och root-cause-analyser som effektfulla metoder i förändringsprojekt. Med djupare kunskap och i kombination med varandra blir de än mer effektiva. Som del av en väl genomförd förändring hör även uppföljning hemma här. Vikten av att följa upp med korrekt definierade KPIs får vi inte glömma, men det är inte bara numerära mätetal som bör användas.

Utöver metoder och möjligheten att mäta prestanda så gick vi djupare in på syftet med inköp och vad som definierar väl utförda aktiviteter här. Besparing är ett gammaldags sätt att mäta inköpsorganisationer på. Att kontrollera kostnader är bra, men se även det som verkligen skapar mervärde för organisationen, se även utgående effekt. Det är väldigt viktigt.
 [CTA-jr-test]
Vi diskuterade även kring hur lätt det är för inköp att tänka i silo och därmed missa anpassningskostnaden, dvs. missa den eventuella påverkan på andra delar inom organisationen. De som kan komma att påverkas bör tas i beaktning då det kan påverka resultatet och därmed affärsvärdet (från accounts payable till användaren).

Så vad bör vi ha med oss för en lyckad förändringsplan?

  1. Det viktigaste är att sätta människor först. Det är enkelt att säga men svårt att praktisera. Testa!
  2. Beteenden som du möter i en förändringssituation har alltid en bakomliggande orsak. Hitta den!
  3. Gör din hemläxa och förstå situationen. Det är viktigt att ställa frågan ”Varför” och lyssna, det är viktigt att undvika antaganden. Lyssna för att förstå!
  4. Se till att kommunicera ofta och inspirera genom ett tydligt syfte. Visa varför!

Nyfiken på mer: Stretch förändringsledning

Dela inlägget