Case

Statens servicecenter

Automatisering för en effektivare förvaltning

Statens servicecenter tillhandahåller administrativa tjänster till myndigheter i statsförvaltningen. Kunderna har bland annat följande utmaningar som påverkar deras system och processer:

  • Ökade krav på kontroll och verksamhetsstyrning
  • Lagar, förordningar och regler i kontinuerlig förändring
  • Kompetensförsörjning
  • Leveranser av korrekt ekonomisk information i tid och format
  • Effektivisering genom digitalisering
  • Affärssystem med giltigt avtal och i aktuell version

För Statens servicecenter har en högt prioriterad aktivitet varit att avropa ett affärssystem och ta fram en enhetlig uppsättning av systemet som svarar mot kundernas utmaningar.

En standardiserad ekonomimodell

När Stretch kom in i bilden var affärssystemet upphandlat och det fanns en uppsatt prototyp. Stretch uppdrag blev att leda och samordna arbetet med att ta fram en standardiserad ekonomimodell samt design och uppsättning av lösningen. En lösning som effektivt svarar upp till kraven på statlig redovisning och som kan tillämpas enhetligt för Statens servicecenters kunder.

Den standardiserade lösningen har driftsatts under våren 2017 och de redan realiserade nyttorna från projektet är bland annat väsentligt minskade kostnader för integrationer samt tidsbesparing kopplad till koncernavstämning inom staten.

Vi kan nu erbjuda våra kunder en ekonomitjänst med systemstöd där vi har en enhetlig och effektiv ekonomimodell som passar många myndigheter”

Gunilla Bruun, avdelningschef på Statens servicecenter, Ekonomirelaterade tjänster

I utvecklingsarbetet utgick man från kundernas utmaningar och goda exempel inom statsförvaltningen. Tidigt i arbetet togs en behovsanalys samt bärande principer och definitioner fram. Design, konfiguration och test av den uppsatta prototypen skedde iterativt under projektets gång. Arbetet drevs i en liten projektgrupp med täta avstämningar med experter inom Statens servicecenter.

Om Statens servicecenter

Statens servicecenter ska bidra till en effektivare administration inom statsförvaltningen. Myndigheten levererar tjänster inom löneadministration och ekonomiadministration med syfte att generera skalfördelar inom den statliga administrationen. Tjänsterna utförs våren 2017 åt omkring 150 myndigheter och det ansluts kontinuerligt nya myndigheter.

[HS-Kundinsikt-skapar-lojalitet]

Dela inlägget