Nyheter

Stretch och SBAB i samarbetsavtal

Stretch har tecknat ett samarbetsavtal gällande support och underhåll för SBAB:s samtliga Atlassian-verktyg. Det innebär att SBAB har en mycket erfaren leverantör av Atlassian-expertis som fokuserar på en nära dialog med kunderna.

Vi är mycket glada för samarbetsavtalet med SBAB. När upphandlingen kom ut från SBAB kändes det naturligt för oss att svara på den. SBAB är stora och kunniga användare av de verktyg som samarbetsavtalet gäller. Vi hade en mycket bra dialog med SBAB under utvärderingsperioden och det visade sig tidigt att vi hade en gemensam syn på hur support och underhåll av verktygsstödet skulle hanteras. Vår förvaltningsmodell passar våra kunder väl och ger en närhet mellan leverantör och kund som både vi själva och våra kunder uppskattar.

– Mathias Carling, VD för Stretch Karlstad

SBAB är ytterligare en kund som nu har ett löpande supportavtal med Stretch gällande verktyg inom Atlassians verktygsportfölj (JIRA, Confluence m.fl). Användandet av Atlassians verktyg växer på marknaden vilket också innebär att behovet av löpande supportavtal också ökar.

Stretch är Expert Partner med Atlassian och har konsulter med upp till 12 års erfarenhet som Atlassian-experter.

Atlassians verktygsportfölj blir allt mer komplett och stödjer allt fler affärskritiska processer hos våra kunder. Det gör att behovet av kvalificerad support ökar då kundanpassningar ofta ger viss komplexitet i konfigurationen som bör supportas extra väl.

– Annicka Rosengren, Atlassian Expert och affärsområdesansvarig på Stretch

Vi på SBAB uppskattar närvaron, erfarenheten och enkelheten med att jobba med Stretch. Våra Atlassian-verktyg har en mycket central del i vår verksamhet och det är därför av största vikt att vi får snabb och relevant support. Våra företags värderingar liknar varandra och det skapar goda förutsättningar för ett lyckat samarbete.

– Jimmy Häggström, Teamchef på SBAB

Dela inlägget