Nyheter

Stretch startar tre nya bolag!

Stretch fortsätter skapa entreprenöriella bolag med tydligt marknadsfokus. Nu bildas tre specialiserade bolag ur Stretch Öresund AB, något som gynnar såväl våra kunder som medarbetare.

Vi ser på marknaden att våra kunder efterfrågar allt mer specialisering i framtiden. För att bemöta marknadens rörelse krävs tydlighet och fokusering. Det blir därför helt naturligt att bilda tre nischade bolag ur Stretch Öresund AB, säger Martin Torgeby, VD för Stretch Öresund AB.

Stretch Ability AB fokuserar på att utveckla sina kunders förmåga att digitalisera sig själva genom RPA och low-code på Microsofts plattform. VD blir Mikael Möregårdh som tidigare varit affärsområdesledare med 15 års erfarenhet av konsultbranschen.

– Vi sätter nya förväntningar för hur digitalisering sker i företag och organisationer. De bästa digitaliseringsideerna finns hos människor som känner sin affär och sina kunder, låt verksamheten digitalisera sig själv, säger Mikael Möregårdh.

Stretch Amplify AB är en agil utvecklingspartner som tar ansvar för hela produktlivscykeln för skräddarsydda mjukvarulösningar. VD blir Jimmy Tapper som har 10 års historia på Stretch som både delägare och affärsområdesansvarig.

– Vi ser hur svårt det kan vara att förena affärsutveckling, teknik och metod för att tillräckligt snabbt möta marknadens behov av digitala tjänster. I framtiden kommer det vara avgörande att ha rätt utvecklingspartner för att snabbt möta marknadens behov med skräddarsydda lösningar. Vi är just den partnern, säger Jimmy Tapper.

Stretch Beyond AB fokuserar på analytics inom cirkulär ekonomi som en naturlig del i företagens verksamhetsstyrning. VD blir Rickard Werner som med bakgrund i Business Intelligence och ERP varit med som delägare att bygga upp det affärsområde som utgör grunden i Stretch Beyond.

– Vi tror på möjligheterna i den omställning till cirkulära affärsmodeller som nu pågår världen över och vi är övertygade om att data och analytics blir nyckeln att ta tillvara på dessa. Här ska vi vara förstahandsvalet! säger Rickard Werner.

Nuvarande VD i Stretch Öresund AB, Martin Torgeby, kommer tillträda som styrelseordförande i respektive bolag och fortsatt vara aktiv i vidareutvecklingen av Stretchkoncernen som anställd i moderbolaget, Stretch AB.

Etableringen sker under första kvartal 2023.

Dela inlägget