Case

Svenska kraftnät

Papperslösa bokslut med rätt systemstöd!

Bokslutsprocessen hos Svenska kraftnät har länge varit manuell och svår att överblicka. För att nå en ökad kontroll och samtidigt effektivisera fattade Svenska kraftnät beslutet att införa det molnbaserade systemstödet Blackline.

Införandet av Blackline har redan från start skapat stora effektiviseringsvinster i bokslutsarbetet. De tidigare pappersbaserade processerna hanteras nu digitalt. Vissa månader har över 70 % av kontoavstämningarna kunnat göras automatiskt med hjälp av i förväg uppsatta regler. För att möjliggöra kontroll och efterlevnad av plan har hantering av internkontroll nyligen införts. Svenska kraftnät har nu en bra grund för fortsatt effektivisering av ekonomiprocesserna!

”Införandet av Blackline har gett oss ett digitaliserat systemstöd som ökar kontrollen över våra processer för bokslut och internkontroll. Projektet har även effektiviserat vårt arbete genom minskade ledtider, samt gett stöd för ett förbättrat samarbete för de personer som är inblandade – såväl medarbetare som revisorer.”

Karin Rådström, ansvarig för enheten Finans Redovisning på Svenska kraftnät

Stretch har ansvarat för projektledning och kompetens i Business world (Agresso). Tillsammans med drivna interna resurser och en kompetent konsultorganisation hos Blackline bildades en effektiv projektgrupp. Ett tätt samarbete bidrog till ett mycket lyckat projekt och införande.

 

 Om Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som ansvarar för stamnätet, ”elens motorväg”. Deras uppdrag är att förvalta och utveckla svenska stamnätet samt bygga ut där behov finns.  Svenska kraftnät rustar Sverige med ett starkare stamnät för en säker, klimatvänlig och kostnadseffektiv elförsörjning — i dag och i framtiden.

[HS-Kundinsikt-skapar-lojalitet]

Dela inlägget