Case

Svenska kyrkan – enklare rapportering

Ny ekonomimodell och migrering av Unit4 Business World (Agresso)

Behovet av att underlätta rapporteringen till Kyrkostyrelse och Generalsekreterare drev fram ett utvecklingsprojekt hos Kyrkokansliet inom Svenska kyrkan med målsättning att ta fram en ny ekonomimodell.

Kyrkokansliet har infört förändringarna för att få en effektivare process gällande budget, redovisning, rapportering, fakturahantering och anläggningsredovisning. Detta innebar stora förändringar i befintlig rapporteringsstruktur som i sin tur ledde till en migrering av uppsättningen i Svenska kyrkans affärssystem Agresso.

Förenkling av budget- och rapporteringsprocessen

Stretch med lång erfarenhet inom ekonomiprocesser och Agresso fick huvuduppdraget att leverera både projektledning och arbetet med migrering tillsammans med övriga IT-partner till Svenska kyrkan. Med en halvering av antal resultatbärare och en renodling mellan andra konteringsbegrepp, förenklas både budget- och rapporteringsprocessen inom Svenska kyrkan.

Inom projektet hanterades verifiering av kundanpassningar och närmare ett 40-tal integrationer till och från olika verksamhetssystem. Inför driftsättningen var förberedelsearbetet extra viktigt där Stretch arbetade fram en detaljerad driftsättningsplan och Svenska kyrkan utförde ett strukturerat testarbete utifrån framtagna testscenarios för att verifiera den nya lösningen. Stretch och Svenska kyrkan har haft ett tätt samarbete där projektarbetet har genomsyrats av pragmatiska lösningar och ett högt tempo med leverans i tid och under budget.

Stretch har varit en mycket professionell partner i vår implementering av ny ekonomimodell. Vårt projekt har präglats av gott samarbete, noggrann planering och flexibilitet. Vi uppskattar den stora tekniska kunskap som finns hos Stretch-konsulter och känner att vi fått goda råd och lösningsförslag på vägen.

– Sandra Svensson – Enhetschef för Ekonomi- och systemadministration 

Om Svenska kyrkans nationella nivå

Kyrkokansliet har ansvar för kyrkans gemensamma angelägenheter. Det innebär bl. a. ansvar för vissa gemensamma funktioner och processer och stöd i it- och förvaltningsfrågor. Den nationella nivån tar ansvar för kyrkans gemensamma angelägenheter. Det gäller området omvärld och relationer där bland annat företrädarskap, officiella relationer till andra kyrkor och samfund och internationell mission och diakoni ingår, området stöd till stift och församlingar som bland annat innehåller stöd i stiftens och församlingarnas grundläggande uppgift, grundutbildningar, forskning, kulturarv, arbete bland svenskar i andra länder och administrativa stödfunktioner samt området normering, tillsyn och förvaltning.

Kyrkokansliet i Uppsala är organiserat i nio avdelningar och två sekretariat, som genomför verksamheten på den nationella nivån. Varje del leds av en chef och verksamheten kan vara knuten till ett eller flera styrorgan utöver kyrkostyrelsen. Kyrkokansliets arbete leds av en generalsekreterare.

Fotograf: Edvin Hellsing

[HS-Effektiv-forandringsledning]

Dela inlägget