Case

Universitets- och högskolerådet

Bättre rutiner underlättar för verksamheten

Universitets- och högskolerådet behövde hjälp med att utveckla och förbättra processer och rutiner för tidrapportering och attest av fakturor. Myndigheten hade även behov av särskild kompetens och extra resurser inom dessa områden.

Tack vare de förändringar som genomförts har antalet frågor till ekonomienheten minskat väsentligt. De nya rutinerna och processerna är idag implementerade och kommunicerade internt, vilket gett ekonomienheten mer tid att fokusera på sitt uppdrag.

Systemet fungerar smidigare. Det, tillsammans med nya rutiner, har gjort att vi nu har mer tid att fokusera på vår verksamhet.
– Hanna Eng, tf ekonomiansvarig, Universitets- och högskolerådet

Stretch Public var med och utvecklade processer och rutiner, satte upp förändringarna i Business World (Agresso), såg till att de nya rutinerna kom på plats och gjorde manualerna mer tillgängliga och användarvänliga.

Om Universitets- och högeskolerådet

Universitet och högskolerådet är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. I uppdraget ingår bl a att samordna intagningen till högskolan, att ansvara för högskoleprovet och att förmedla internationella utbyten.

[HS-Elektroniska-Inkop-Offentlig-sektor]

Dela inlägget