ej kategoriserat

Vad händer Next?

Mitt uppe i Qlik’s partnerkonferens kan det vara på sin plats att sammanfatta några tidiga intryck från detta evenemang där BI-kunskap från hela världen samlas under några dagar för att utbyta erfarenheter och ta del av de senaste nyheterna från Qlik.

Trots att mycket fortfarande kvarstår att fördjupa och förtydliga under kommande dagar finns det några intressanta punkter som kan vara värda att lyfta fram redan nu, serverat rykande färskt från era korrespondenter på plats:

  • Valfriheten kommer att bli större med möjligheten att fortsätta använda QlikView 11 som kommer att leva vidare i högsta välmåga med kontinuerlig utveckling, samtidigt som QlikView.Next lanseras som en verklig utmanare med ambitionen att än en gång vända på befintliga ”sanningar” inom BI och säkerställa att Qlik behåller sin ledande position inom Business Discovery.Slutsats: En väl genomarbetad BI strategi baserad på goda insikter i de olika spåren är avgörande för företag som vill balansera risk och möjligheter med den nya tekniken.
  • Webutveckling där skräddarsydda lösningar för att integrera och presentera analyser från QlikView tillsammans med andra teknologier som t.ex. geografisk information, företagsportaler osv. kommer att bli en allt viktigare del för att utnyttja den fulla potentialen i den BI kraft många företag investerat i.Slutsats: Java- och webutveckling kommer att bli en allt större del av BI initiativ framöver.
  • Och så den gamla sanningen att ingen BI lösning är bättre än det data som ligger till grunden för användningen gör att gediget BI hantverk fortfarande är en vital del oavsett vilken teknologi som används för att utforska samband, analysera trender, identifiera avvikelser och komma till bättre beslut. Gartner talar om ”Governed Business Discovery”, det vill säga balansen mellan kontroll på data, definitioner, behörigheter osv. å ena sidan och den frihet att utforska data som är nödvändig för att komma till bättre beslut som den stora utmaningen framöver.Slutsats: Riktigt skarpa BI arkitekter som kan hjälpa till att lägga grunden för denna balans är fortsatt en kritisk framgångsfaktor för att lyckads inför verklig BI self service.

Det är helt enkelt länge sedan det bubblade så mycket inom BI. Här har Stretch, som kan sätta kryss i rutan för samtliga punkter ovan, en unik möjlighet att hjälpa de bästa företagen att bli ännu mer framgångsrika!

Dela inlägget