Nyheter

Vår ambition är att Sverige ska ha den bästa infrastrukturen i världen för integration

Vi träffade Philip Robertsson, Verksamhetsansvarig på Nema Problema. ​

Nema Problema är en ideell organisation med fokus på att stärka integration i Sverige och kund till oss på Stretch Customer.​

– Min roll är ett övergripande ansvar för att organisationen drivs framåt och följer de stadgar som upprättats av styrelsen. Jag ansvar för  personal, ekonomi och finansieringshantering  samtidigt som jag ständigt letar utvecklingspotential för Nema Problema, sett från ett strategiskt perspektiv. För oss är det viktigt att bibehålla den entreprenöriella  kärnan, värna om att alla medlemmar som är involverade i Nema Problema mår bra och att vi samtidigt når målsättning av  KPI:er, nyckeltal samt resultat. Som verksamhetsansvarig och medgrundare till Nema Problema så kan Philip vittna om att den resa de gjort som organisation varit en process som tagit tid.​

​Ett frö till en ide om att skapa en ideell organisation sattes  redan i 2014, efter att Philip tillsammans med medgrundare Robert Moldén, besökte ett barnhem i Ghana. Nema problema som organisation och dess verksamhet har sedan tagits i anspråk på olika sätt.​

– Vi provade tex idrottsförening, jobbsökningskurser och högtidsfiranden. Att veta vad som skulle fungera bäst var svårt- vi testade oss helt enkelt fram, berättar Philip.​

Det var först i december 2016 som startskottet till det nuvarande mentorsprogrammet på Nema Problema skulle alstras. Robert la då ut ett inlägg på Facebook om ett julfirande där de bjöd in alla barn och ungdomar i Stockholm, som inte hade någonstans att fira jul, till Nema Problema. Responsen talade sitt tydliga språk; nästan 200 ensamkommande barn deltog.​

– Vi hade nog tänkt att det främst skulle vara barn och ungdomar från Sverige som skulle delta. Men det här var ju direkt efter flyktingkrisen, poängterar Philip, och således var det nästa enbart ensamkommande flyktingbarn.​

​De som deltog fick också skriva på en önskelista under julfirandet. Det stod klart för Philip och Robert att vad som sammanfogade vad dessa barn och ungdomar önskade sig var två saker :​

1. En svensk kompis​

2. Ett jobb

Där och då föddes idén till Nema Problemas integrationssatsning som senare skulle mynna ut i mentorprogrammet.

Efter detta provade Nema Problema både ett ungdomsmentorsprogram och ett yrkesfokuserat program. Det förstnämnda fokuserat på mentorskap för nyanlända ungdomar i åldrarna 15-22 och det senare ett program för att hjälpa nyanlända ut i arbetslivet. Det har varit viktigt för organisationen att spetsa sig och effektivisera processer, för att kunna nå ut till så många personer som möjligt.​ I takt med att Nema Problemas utvärderingar visat att yrkesprogrammet varit mest effektivt- så opererar de nu isolerat med detta. Philip återger att detta koncept har fortsatt att utvecklats under pandemin, där det skett en upptrappning av digitala mentorsträffar, vilket tänjer på geografiska gränser och på så vis skapar nya möjligheter till möten. ​

​Som en del i utvecklingen och effektiviseringen av Nema Problema så har det varit viktigt med automation. Detta för att kunna sänka administraitva kostnader och öka produktivitet, som i sin tur möjliggör att kunna skala upp organisationen och således kunna nå ut till flera personer. Detta har Stretch Customer, som Salesforce partner, kunnat hjälpa till med. Det är väldigt mycket kontakter i ett mentorskapsprogram, istället för att ha dessa i Excellistor så använder Nema Problema CRM-systemet Salesforce. ​

Stretch Customer har hjälpt oss att sätta upp processer och stöttar oss löpande i kvaliteten förklarar Philip. ​

​Vår ambiton är att bli Sveriges mest effektiva ideella organisation, med en ännu viktigare vision: Att Sverige ska ha den bästa infrastrukturen i världen för integration. ​

Vi vet att människor kommer röra sig mycket i världen framöver och Sverige och Norden kommer vara en plats dit många vill komma. Här krävs att aktörer från alla samhällets delar – offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle – går samman för att bygga en god infrastruktur för att välkomna människor och inte minst tillvarata all den potential som utrikes födda besitter.​

​Under 2020 har 213 personer som är nya i Sverige deltagit i vårat mentorprogram. Av dessa har ca 25 % hittat ett jobb och 90 % har kommit in på eller tagit konkreta steg mot arbetsmarknaden.​

Bland nyanlända ungdomar har andelen som säger att de saknar en svensk kompis sjunkit från 50 % till 0 % och 95 % säger att de skulle rekommendera Nema Problemas aktiviteter till en vän.​

​Vill du också vara med och bidra till ökad integration? 

Anmäl dig som mentor via: https://www.nemaproblema.se/mentorskap/mentor/#anmalan

Ge en gåva via : https://www.nemaproblema.se/stod-oss/​

Eller bli sponsor som företag här: https://www.nemaproblema.se/stod-oss/bli-sponsor/​

 

Stretch customer

Dela inlägget