Teknik, Affärsvärde, Projektledning

Varför investerar ni i teknik egentligen?

Digitalisering har ingenting med teknik att göra. Det är där vi går vilse!

Digitalisering handlar om vilka behov vi ska uppfylla hos våra kunder. Vilket värde vi ska leverera? Vet vi inte det kommer inte tekniken att vara till någon hjälp. Vi kan inte försöka fixa något med teknik om vi inte vet vad som är fel.

Vi lever i en vardag där digitala verktyg ligger i var människas hand. Ja, något generaliserat, men procentsatsen kommer inte att minska med åren om vi säger så.

Tekniken kan ge oss en del fördelar på marknaden. Men återigen så kommer det inte ge några fördelar så länge vi inte vet vad vi ska använda den till. Behoven styr och tekniken möjliggör.

För att dessa verktyg ska fungera så behöver de sitta samman i en väl fungerande kedja, en värdekedja. Om varje länk i en sådan kedja uppfinns med skygglappar kommer det att läcka likt ett dåligt monterat avloppsrör.

Vi måste formera oss likt den kedja som detta värde levereras. Om den kedjan börjar utanför våra väggar, vilket den med stor sannolikhet gör, så måste även din kedja fungera starkt utanför väggarna.

Mäter du bara din del av kedjan så vet du inte hur lång hela länken är och om den ens är hel och hopkopplad eller inte. Oavsett hur fina och hårda kopplingar du har så är inte kedjan starkare än dess svagaste länk, den länken kan som sagt finnas utanför väggarna, men är lika viktig för din värdekedja.

Börjar kedjan hos en leverantör så är dessa viktiga att få med i utrymmet där värdet ska utvärderas. Om annan leverantör tar vid där kedjan går ut är det lika viktigt att dessa finns i rummet där värdet utvärderas. Alla som finns med som länkar i kedjan måste finnas med hela vägen.

För dessa analyser behövs inga tekniska prylar. Det behövs ett antal Varför?

Varför bringar detta ett värde? Kan en teknisk pryl svara på den frågan? Nej svaret ligger hos oss människor.

  • Vad är syftet?
  • Har syftet ett värde?
  • Vilka värderingar och behov vill vi uppfylla?
  • Mottagaren av denna tjänst, hur kommer denna person, kund, att utvärdera värdet?
  • Vem är denna mottagare? Vad blir hen glad av? Vad blir hen besviken över?

Nu börjar vi komma närmare centrum. Vilken väg behöver vi gå för att nå till och från centrum? Vilka hinder har vi på vägen?

Dessa hinder kan absolut angripas med tekniska lösningar. Men som du ser är det inte där vi börjar eller slutar. Det är bara en del av kedjan. Men innan vi kommit dit kan vi ha gått väldigt vilse om vi inte har svar på frågorna vi ställt längs vägen. Och vi kan inte förväntas finna några svar om vi inte ens ställt oss frågan. Det är ganska logiskt egentligen.

Vem ställer du frågan till idag? Just det, ju närmare du är länken där värdet skapas desto större sannolikhet att få rätt svar. Sitt inte och gissa, bygg era beslut på det ni faktiskt vet!

När vi vet hur vi ska ta oss till detta centrum och passera hindren så vet vi hur vi kommunicerar på bästa sätt med vår mottagare, vår kund. När denne känner sig glad kommer värdet att uppnås. Då kan vi växa!

[HS-Office-365-Del-2-Sma-Steg-fantastiska-arbetsplats]

Dela inlägget