Business Intelligence, Affärsvärde

Vinnare med rätt information – del 2 

Förra delen i denna bloggserie handlade om exempel på hur information som används på rätt sätt kan skapa en fördel för en deltagare i förhållande till sina medtävlande i min favoritsport segling. Liknande tankesätt skulle med fördel kunna användas i verksamhetsstyrning också.

I denna del kommer lite inspiration kring vad en av våra partners, SAP, har bidragit med till oss konsumenter. Hur har de lyckats att öka intresset för seglingstävlingar och därmed lojaliteten för kommande event hos oss som åskådare och kunder.

Vinn och behåll kunderna med information!

”Att titta på segling är ungefär lika intressant som att se gräset växa”, var det någon som sa. Med detta föga inspirerande uttalande kan man verkligen fundera på vad man göra för att öka intresset hos åskådarna och behålla dem som trogna kunder i framtiden?

Ett lysande exempel är SAP Analytics och deras suveräna lösning. Här kan åskådare, media och seglarna själva spela upp racen live eller i efterhand och där analysera varje liten detalj. Den stora utmaningen här är att ge en tillräcklig överblick för att vara intressant för den måttligt intresserade samtidigt som de riktiga fantasterna kan fördjupa sig nästan obegränsat.

Gå gärna in och välj ett race från något varmt och blåsigt ställe, välj ”Analyze race” och testa själv! Tryck på kugghjulet för att välja vilka mätvärden du vill analysera samtidigt som du följer båtarna på banan.

Jag tycker SAP lyckats väl och ser detta som ett bra exempel på hur man kan generera fler och mer trogna åskådare genom information. Det borde även ge gladare sponsorer och i slutänden förhoppningsvis mer resurser till seglare och organisationer för att skapa ännu bättre och mer  intressanta events i framtiden.

Översatt till affärstermer:

Dela med dig av information i form av nyckeltal, trender och statistik till dina kunder!

Till exempel genom fritt tillgängliga branschtrender eller via inloggning där varje kund kan ta reda på fakta om det egna köpbeteendet. Det kan också vara nyckeltal som visar hur väl du som leverantör lever upp till de åtaganden du förbundit dig till. Detta är ett välbeprövat sätt att skapa ett mervärde för dina kunder och knyta närmre kontakter. Du har informationen, det är upp till dig att utnyttja den för att fördjupa din kundrelation.

Ett konkret exempel på detta är en funktion som just annonserats från Microsoft inom ramen för deras Power BI svit som gör det möjligt att publicera dashboards på internet. Läs mer om denna intressanta utveckling i inlägget på deras blogg.

Hoppas dessa exempel väckt några tankar hos dig. Och vill du prata segling eller Business Intelligence för den delen, tveka inte att höra av dig!

[HS-Learning-Business-critical-investment-SE]

Dela inlägget