Office 365 & SharePoint

Med fokus på användaren

En plattform för alla

Office 365 & SharePoint är välkänt och används av många, men få nyttjar det fulla värdet. Det finns mycket att vinna i form av smidigare samarbete, högre säkerhet och bättre tillgänglighet.

Delar ni länkar istället för att maila kopior? Använder ni OneNote för gemensamma anteckningar? Samlar ni in anmälningar manuellt eller låter ni Forms göra jobbet? Där finns så många appar, men vilka av dem skapar faktiskt värde för er?

Vi visar vägen

Vi kan Office 365 och SharePoint. Vi vet vad som funnits sedan länge, vad som precis rullats ut och vad som kommer att ske framåt. Vi håller oss uppdaterade med det senaste och filtrerar bort det irrelevanta, för att lyfta fram det som skapar ett värde just för er.

Det gör vi genom verksamhetsanalyser, expertkunskap, utbildningar och genom att proaktivit informera om nya uppdateringar. Vi tycker om att arbeta visuellt, inte minst i dialoger om krav och processer.

Självklart kan vi skapa anpassningar i plattformen när vi ser ett tydligt behov. Dock rekommenderar vi ofta standardfunktionalitet, för att vi vet att lösningarna får en längre livstid när de automatiskt följer med i uppdateringar. Vi är inte plattformsbundna, när vi ser behov som inte uppfylls i plattformen tipsar vi gärna om andra alternativ på marknaden.

Med SharePoint och Office 365 levererar vi både stora lösningar som exempelvis dokumenthantering för över 30 000 användare. Samtidigt levererar vi paketerade lösningar även för mindre behov.

Stretch är guldpartner med Microsoft

Stretch är guldpartner med Microsoft inom applikationsutveckling och är silverpartner inom samarbetsplattformar och Business Intelligence. Vi är även Microsoft Cloud Solution Provider och kan leverera alla Microsofts moln-plattformar där vi fokuserar på Azure och Office 365. Vi är kravställare, leder, designar, utvecklar och förvaltar lösningar baserade på Microsofts plattform.

Läs också

Nya tider ger nya vanor, vi har samlat hela vår grupp på en ny tillfällig sida. Till sidan