Affärssystem, Agresso

Agresso – bra eller dåligt

Vi tror att Agresso är ett bra affärssystem. Vi grundar det på att vi arbetar med många Agressokunder och märker att systemet gör nytta. Vi hör att det skapar ordning och reda, vi ser att det effektiviserar processer och vi märker att det underlättar vardagen för ganska många. Och hade vi kunnat använda smak och doft i utvärderingen så hade nog det varit positivt också.

Men. Vi VET egentligen inte! Det är ju anmärkningsvärt med tanke på att vi är ett konsultbolag med ett stort utbud av tjänster inom Agresso. Vi tror oss veta, men vi kan inte vara säkra.

Vilken nytta genererar systemet och hur väl stödjer funktionaliteten olika processer? Är det lätt att uppgradera och hur bra är egentligen kundreskontran? Hur är gränssnittet och går det lätt att ta ut rapporter?

Det är exempel på frågeställningar som ännu håller oss vakna om nätterna. Men genom att låta svenska Agressokunder komma till tals så tänker vi räta ut frågetecknen. Vi gör det genom en serie undersökningar, som startar nu. Vi kallar det för Stretchmätaren. Någon kanske tycker att det låter bekant och det stämmer. För fem år sedan användes samma serie undersökningar för att belysa SAP.

Vi har kvar resultaten från förr. Nu skapar vi nya. Det ska bli spännande att jämföra.

Med det sagt hoppas jag att du som läser detta, och har en åsikt om Agresso, ger några minuter av din tid och besvarar frågorna i följande enkät:

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1058899&Pwd=87173927

Resultaten presenteras sedan i en rapport som primärt finns tillgänglig på Stretch hemsida. Dessutom anordnas ett frukostseminarium den 31/5 med diskussion kring framför allt erfarenheter kring uppgraderingar.

Det här blir spännande. Snart VET vi!

Nyfiken på mer? – Kolla in Stretchbloggen

Dela inlägget