Affärssystem, SAP

Hur ser framtiden ut för SAP HANA?

SAP HANA marknadsförs som något revolutionerande som kommer att förändra företag och skapa en ny era av innovationskraft i de företag som implementerar HANA. Den här bloggserien kommer att på ett enkelt sätt förklara vad SAP HANA är, hur det fungerar, vilken funktionalitet som finns och hur framtiden ser ut.

Genomgången kommer att delas upp över 4 bloggposter, där varje område får en egen genomgång.

  1. Vad är SAP HANA?
  2. Hur får man värde av SAP HANA?
  3. Hur ser framtiden ut för SAP HANA? (detta blogginlägg)
  4. Vilket affärsvärde kan det skapa för er? (kommande)

Hur ser framtiden ut för SAP HANA?

Tidigare har vi gått igenom vad SAP HANA är och gått in på vad man behöver göra för att utnyttja det maximalt. Nu ska vi fokusera på framtiden och vad som kommer att hända. Vi står i ett skifte där SAP försöker flytta sina kunder till att använda HANA som databas istället för databaser från andra leverantörer. Några av de förändringar som HANA innebär har vi gått igenom i tidigare bloggposter, se dessa för mer information om vad HANA är och vilka nya funktionaliteter som finns.

Viktigt att veta är att för HANA har nyligen en större versionsuppgradering lanserats och HANA 2.0 är senaste versionen. Den skiljer sig något från HANA 1.0 i nuläget, men skillnaderna kommer att växa med tiden då 2.0 är den version som framtida utveckling kommer att lanseras för, medan 1.0 endast kommer att få bugg- och säkerhetsfixar fram till 2021, då supportperioden planeras att sluta för 1.0.

Nedan bild tagen från ”Roadmap för SAP HANA” på sap.com visar senaste uppdateringen för ”End of maintenance” för de två HANA versionerna.

Med skiftet till HANA 2.0 flyttar SAP fokus till ständiga förbättringar för HANA enligt en regelbunden plan. Det kommer att lanseras ett Support pack till HANA per år och kunderna förväntas uppgradera HANA minst vartannat år om man vill hålla sig till en av SAP’s supporterade versioner.

Beroende på var ni står idag så finns det några viktiga punkter att fundera igenom exempelvis:

  • Vill ni kunna ligga i framkant och få tillgång till alla nya innovationer som HANA 2.0 kan erbjuda via sina regelbundna uppdateringar eller räcker befintlig HANA 1.0 funktionalitet för er?
  • Ska ni följa en regelbunden patchningsplan för ny funktionalitet inklusive eventuell planerad nedtid eller vill ni endast hantera bugg- och säkerhetsfixar?

Det finns en anledning att välja befintlig HANA 1.0 och det är för att inte behöva fundera på att göra regelbundna uppgraderingar, med senaste versionen av supportplanen från SAP är det minst vartannat år men kan ändå vara avgörande speciellt för kritiska system där de nya funktionerna inte är nödvändiga. Rekommendationen är att gå direkt på HANA 2.0 då denna version är den mer framtidssäkra av de två och även innehåller ytterligare funktionalitet än vad 1.0 gör. En ytterligare punkt att värdera är att från och med SAP S/4HANA 1709 stöds bara HANA 2.0 som databas för on-premise och inte tidigare versioner av HANA, så ska ni uppgradera en befintlig S/4HANA installation till 1709 eller göra en ny installation av S/4HANA 1709 så är det HANA 2.0 som gäller.

Hur passar S/4HANA in i allt det här?

S/4HANA är på sätt och vis den senaste iterationen av SAP ERP och den första stora uppgraderingen från SAP sedan SAP ECC 6.0. Här är det viktigt att tänka på att S/4HANA inte är en direkt uppgradering av SAP ECC 6.0 utan till del är något nytt. Det är en lösning som är utvecklad för att fungera både som en modern molnlösning och för vanlig drift hos kund (on-premise). I och med S/4HANA har SAP gjort om mycket av det som är bekant. Som användare är det tänkt att åtkomst till SAP ska ske primärt genom det mer användarvänliga Fiori och SAP har skapat en stor bredd av standardfunktionalitet i Fiori för att detta ska vara möjligt. Detta leder till att användning av SAP GUI ska kunna minimeras i framtiden för alla användare.

S/4HANA är navet i SAP’s nya begrepp Digital Core, där grundfunktionaliteten ska vara standardiserad så långt som möjligt och innovationen sker i egna ”appar” som knyts ihop med den digitala kärnan. Målet är att få det centrala systemet effektivt för att kunna vara grunden för lösningar inom bland annat Maskininlärning, Blockkedjor eller Internet of Things (IoT).

I kombination med den nya inriktningen ”Cloud first” kommer mycket av den nya funktionaliteten först att rullas ut för S/4HANA Cloud och senare med stor sannolikhet komma till S/4 HANA on-premise. Det här betyder att det finns 2 olika samtidiga versioner av S/4HANA och det gäller att vara uppmärksam på detta. Dels finns det en version för drift i egna datorhallar eller hos driftleverantör (on-premise), sedan finns det en Cloud-version där drift bland annat sköts av SAP via deras datacenters. Cloud-versionen har också en annan typ av licensmodell än klassiska on-premise lösningar från SAP.

Framtiden för alla med SAP är på medellång sikt S/4HANA, då större utveckling av klassiska SAP ERP nu har stannat av och SAP främst kommer möta vissa nya krav på regelverk samt endast planerar att leverera säkerhets- och supportfixar fram till sista december 2025. På kort sikt kan det vara en idé att uppgradera en befintlig SAP ERP till senaste EHP 8 och därmed komma åt funktionalitet som ”Simple finance” ifall man även har HANA. Detta ifall man ännu funderar och vill vänta ett tag till med att implementera S/4HANA.

 

[HS-SAP-HANA-SE]

Dela inlägget