Business Intelligence

Alternativ fakta

Det var en gång en liten flicka som hade hört många historier om sin pappa från familjen. Hon hade hört att han var en underbar person, en jättebra pappa och en respekterad man. Tyvärr dog pappan i en tragisk olycka när flickan var liten. Hon växte upp med beundran av sin frånvarande pappa. Under hennes tonår upptäckte flickan att hennes pappa var ett offer för polisbrutalitet, men media rapporterade endast att hennes pappa var en dömd brottsling som gick bort under ett försök att fly från fängelset. Hon började leta efter sanningen om vem som egentligen var hennes pappa. Var han den personen som alla där hemma pratade om eller var han egentligen en brottsling?

När flickan blev vuxen anammade hon ideologier inspirerade från olika aktivister och politiker. Tankar om att dominansen av olika grupperingar i samhället kontrollerar rättsväsendet och att polisen systematiskt stämplade de som gick emot systemet som kriminella växte hos henne. Plötsligt insåg flickan att hennes pappa var en revolutionär, en missförstådd hjälte som ville förbättra samhället, men blev mördad av onda krafter.

Vad är sanningen? Familjens minnen eller berättelse om en politiker och aktivist?

Familjens minnen av pappan som en hjälte är en gammal sanning. Mediarapporteringen där pappan är en brottsling är den moderna sanningen som lokaliserar fakta i maktkretsarna. Saker blir ännu mer komplicerade beroende på om flickan är kristen, jude, buddist eller muslim. Frågan är: vem bestämmer vem som får vara offer?

Och vem bestämmer sanningen?

Akademiker och journalister har oftast en uppfattning om vem som får vara offer och blir såklart chockade när deras världsbild ändras till det motsatta. När ord som ”alternativ fakta” eller ”gammal sanning” växer fram blir sanningen ett territorium.

Från rådata till information

I mitt jobb där vi konstant hanterar processen från rådata till information blir det nästan alltid en diskussion med verksamheten om vad som faktiskt är sanningen i en organisation.

Det är oftast så att det finns flera versioner av sanningen, olika alternativa fakta beroende på vem som är ansvarig vid vilken tidpunkt. Säljare, ekonomer, jurister, personalvetare, läkare och IT har alla sin version av sanningen, oftast i ett eller flera Excel-ark. Den som får bestämma vilken den riktiga versionen av sanningen slutligen blir avgörs uppåt i organisationen. I Excel-arken bestäms personalbudget, prognoser och hur mycket vinst eller löneökning man kommer kunna presentera. Här bestäms vilken sanning som presenteras.

Men det sker en revolution därute för att ”demokratisera information”. För att skapa en förvaltning över vilka beräkningar och begrepp som faktiskt är vetenskapligt beprövade och genomtänkta för verkligheten. Dessutom för att säkerställa att informationen inte är personberoende.

QlikSense är en av teknologierna som har ett inbyggt stöd för förvaltning. Den kräver dessutom att ni tänker igenom vilken data som generar den information som din organisation anser vara sanningen.

Vill du prata om hur du hanterar din information på bästa sätt? Kontakta oss idag!

[HS-Effektiv-forandringsledning]

 

Dela inlägget