ej kategoriserat

En jämställd arbetsplats

Enligt uppgifter ligger andelen kvinnor i IT-branschen på cirka 20 %, på universitetens och högskolornas utbildningar ser könsfördelningen liknande ut. På Stretch Stockholm är vi nästan 50% kvinnor. I ledande positioner är siffran densamma.

Så vad beror det på?

Det finns en del företag i branschen som vill profilera sig starkt som attraktiva arbetsplatser för kvinnor. Det gör de genom initiativ som interna nätverk för kvinnor, mentorskap för kvinnliga chefer samt förmåner som till exempel förstärkt föräldraförsäkring.
På Stretch gör vi inget sådant, i alla fall inte specifikt för att locka kvinnor. Men av någon anledning lyckas vi ändå med just detta.

Vår arbetsplats är kort och gott attraktiv för kvinnor.

Det finns inget mentorskap för just kvinnliga ledare inom Stretch, men antalet förebilder är många. I Stockholm har vi en kvinnlig VD, och detsamma var fallet tidigare i Öresund. Det finns ett flertal i ledningsgruppen och andra ledande roller. Alla har olika personligheter vilka verkligen får komma fram på Stretch. Här är högt i tak och en ledare kan likväl ha en väldigt personlig och avslappnad attityd i sitt ledarskap såväl som en mer direkt ledarstil. Känslor får ta plats. I många andra branscher uppfattar jag det snarare som att det finns ett behov att skala av de personlighetsdrag som ofta benämns som typiskt kvinnliga för att kunna ta plats. Gärna kliva över ett gäng personer på vägen upp, och givetvis förmodligen offra en hel del privat för att lyckas med det.

Det privata ja, det är en annan viktig del för kvinnor. För hur jämställda vi än är så är det fortfarande kvinnor som bär och föder barn och som oftast får ett större avbrott i arbetslivet när de blir föräldrar. På Stretch har vi förstärkt föräldraförsäkring, men framför allt generellt en inställning om att det är viktigt att ha balans i livet. Familjen får ta plats. När jag gick hem på föräldrarledighet hade jag inte ens varit anställd ett år. Här är det helt naturligt att vara föräldraledig, vare sig du är mamma eller pappa. Vi har anställt tjejer som varit höggravida, och vid föräldraledighet blir man aldrig någonsin bortglömd utan inbjuden till såväl månadsmöten som sociala tillställningar.
Förstärkt föräldraförsäkring i all ära, men handling säger mer än ord.

Slutligen, det som skapar trivsel på en arbetsplats är skön stämning och härliga kollegor. En blandning med 50% kvinnor och 50% män verkar främja just det – det är Stretch ett tydligt exempel på. Så det finns många anledningar till att sträva efter en jämställd arbetsplats. Och när man väl uppnått det, fortsätta jobba för det. Där är vi nu.

Dela inlägget