Case

Högre kvalitet och effektivitet i de tjänster som enheten ansvarar för

I den resa vi har gjort inom en del av vår redovisningstjänst så har vi känt oss trygga med att lyckas genomföra nödvändig utveckling genom det kompetenta ledningsstöd vi har fått från Stretch Public – Annica Schölund Storm, Avdelningschef ekonomi- och konsulttjänster

Målet har kunnat nås:

I. Genom en mer sammansvetsad enhet med djupare insikt om enhetens mål och uppdrag på kort och lång sikt.

II. Genom de enskilda medarbetarnas känsla av trygghet i hur de som individer bidrar till utveckling av gruppen, måluppfyllnad på kort sikt och planering på längre sikt.

Stretch Public har bemannat en roll som interim enhetschef, coach och förändringsledare. Uppdraget har bland annat inneburit följande:

  • Kartläggning av nuläge med hänsyn till gruppdynamik, roller, arbetsuppgifter och beteenden.
  • Identifiering och beskrivning av vilka förmågor som krävs av ledaren för enheten.
  • Aktiv förändringsledning med syfte att öka kunskapen om målen för enheten samt de enskilda medarbetarnas förståelse för hur de bidrar till utveckling av gruppen, måluppfyllnad på kort sikt och planering på längre sikt.
  • Coachning av individer och gruppen för att skapa förutsättningar för samhörighet inom gruppen oavsett geografisk placering, roller eller annat.

Stretch Public är kvar som stöd i fortsatt organisationsutveckling och etablering av ny ekonomi- och konsultavdelning.

Om Statens servicecenter

Statens servicecenter ska bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. De levererar administrativa tjänster till andra myndigheter samt ger information och vägledning i myndighetstjänster till privatpersoner och företag på fler än 100 servicekontor över hela landet.

Om Stretch Public

Vi vill skapa förbättringar i vardagen för våra invånare genom att utveckla myndigheternas handlingskraft att utföra sina uppdrag. Vi ser oss själva som en viktig del att bidra till hållbar utveckling av våra myndigheter. Vi utgår från att alla kan bidra men det behövs en riktning och en plan. Vi börjar med ledning och styrning. ​

​Vi är specialister på statlig sektor men framförallt är vi individer som både vill och har förmågan att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle.​

Stretch Public

Dela inlägget