Business Intelligence, Teknik, Verksamhetsstyrning, Power BI

Högt och lågt på KOMMEK

Den 22-23 augusti var jag och mina kollegor på Kommekmässan – årets stora event för representanter och anställda i Sveriges kommuner och landsting. Stretch fanns på plats med en monter för första gången, för att visa de planerings- och vårdlösningar som vi har byggt. Vi fick möjligheten att träffa en fantastisk bredd av intressanta människor och ta del av många givande dialoger.

”Hur skulle vi inom räddningstjänsten kunna förbättra estimering och planering av vår bemanning på våra stationer?”

Jag hade bland annat nöjet att prata resursplanering med representanter för räddningstjänsten. Vi kunde ganska snabbt dra paralleller mellan Region Hallands resursplaneringslösning för slutenvård, och räddningstjänstens behov och utmaningar gällande bemanning. Alla parametrar går inte att förutspå, men med hjälp av olika modeller och vissa fasta variabler skulle det vara möjligt att estimera scenarios och vilken bemanning som då skulle krävas för att optimera verksamheten.

”På vilket sätt skulle vi kunna effektivisera arbetet på våra särskilda boenden så att personalen blir mindre stressade och vårdtagare få bättre omsorg?”

Min kollega Andreas Bergeling fick demonstrera Pulstavlan som Stretch utvecklat för Region Skåne. Med hjälp av Pulstavlan kan personalen ange status för varje person som är inlagd på avdelningen, så att nästa team som tar vid får tillgång till informationen. Målet är att få en bättre överblick och lättare kunna koordinera vårdplatserna över hela regionen. Som ett resultat av detta vill vi även uppnå en effektivisering på varje vårdavdelning, och få fram bättre prognoser för tillgängliga vårdplatser. Vi konstaterade att liknande lösningar till Pulstavlan hade kunnat göra skillnad även på kommunernas särskilda boenden.

Mest uppskattat var dataanalys i Power BI

Men den mest positiva upplevelsen på mässan måste nog ändå vara den Power BI demo som min kollega Thomas Ivarsson satt ihop, där han använde Statistiska Centralbyråns siffror för kommunal skatteutjämning. Eftersom siffrorna visade sådant som de flesta deltagare kunde relatera till, så hamnade snabbt diskussionerna kring analys/tolkning av data snarare än verktyget självt, och det är ju vad vi vill uppnå.

Målet för oss som arbetar med Business Intelligence är trots allt att verktyget/plattformen i sig är så pass intuitiv att allt fokus hamnar på rapporten, och analysen av de siffror som presenteras.

Känslan efteråt

Sämst: Trötta ben. Vi IT-konsulter är vana att sitta ner framför en skärm med ostbågeformad kroppshållning 😉

Bäst: Intressant att höra mer om digitalisering av vården! Känns ibland som att vi lever i en bubbla där digitaliseringen i stor utsträckning redan har skett. Vid tillfällen som denna mässa blir vi påminda om att det fortfarande finns stora områden med massor att göra, och enorm potential för såväl vårdtagare, utförare som arbetsgivare.

[HS-Effektiv-forandringsledning]

Dela inlägget